Terapia Tików

Terapia Tików

Terapia tików Tiki  są mimowolne, ich kontrola znajduje się poza możliwościami dziecka. Najczęściej są to szybkie, skurcze mięśni. Tiki występują na twarzy, ramionach lub kończynach górnych np. mruganie, drganie ust, potrząsanie głową, wzruszanie ramionami. Czasem...
Test MOXO (ADHD)

Test MOXO (ADHD)

Test MOXO (ADHD) Umów wizytę przez internet Czy Twoje dziecko: ma trudności z koncentracją uwagi wydaje się nie słyszeć co się do niego mówi nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina niespokojnie porusza rękoma lub stopami wierci się na krześle, chodzi po klasie jest...
Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku Autyzmu W naszym ośrodku zajmujemy się diagnozą w kierunku autyzmu i CZR. Zaburzenia rozwoju ze spektrum Autyzmu (Autyzm, CZR, Zespół Aspergera) można obserwować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza...
Diagnoza FAS

Diagnoza FAS

W naszym ośrodku wykonujemy diagnozy dzieci dotkniętych FAS oraz FASD. FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Diagnoza FASD wymaga oceny Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzieci...
Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD u dziecka Objawy ADHD – Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: Zaburzenia koncentracji, Nadmierna ruchliwość, Nadmierna impulsywność. Wymienione objawy muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Jednak postawienie diagnozy ADHD...