Kadra Ośrodka Psychoterapii Sukces

 

Joanna Andrzejewska

Założyciel ośrodka, dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą i dorosłymi. Certyfikowany Socjoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także Studium Socjoterapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7 oraz na stażu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, obecnie pracuje jako psychoterapeuta młodzieży na Oddziale Leczenia Nerwic w Zagórzu.

W Ośrodku SUKCES prowadzi:

 • szkołę i warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera,
 • terapię indywidualną ADHD, ODD, ADD, Zespół Aspergera,
 • terapię zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży różnego pochodzenia,
 • terapię dzieci moczących się,
 • terapię zaburzeń emocjonalnych u dzieci,
 • wsparcie dla rodziców w zakresie różnych problemów wychowawczych u dzieci młodszych.

Ukończone kursy:

Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym.
Terapia dzieci moczących się i ich rodzin.
Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi.
Diagnoza i Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
ADHD – jak radzić sobie z dzieckiem w szkole i w domu.
ADHD i co dalej.
I i II stopień Kinezjologii Edukacyjnej.
Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno buntowniczymi.
I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej.
Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia.
Psychologia osobowości.
Przemoc w rodzinie.
Terapia ofiar i sprawców przemocy.
Zapobieganie agresji w szkole.
Zrozumieć dziecko z ADHD.

Prywatnie interesuje się podróżami, szczególnie wędrówkami górskimi.

Radosław Andrzejewski

Dogoterapeuta, kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci.

W pracy i w życiu codziennym kieruje się swoim mottem „Pies zmienił moją codzienność – i mnie samego, może też zmieniać innych ludzi.”
Miłośnik zwierząt i przyrody, dogoterapeuta, przewodnik psa pracującego w dogoterapii – Emmy (Buldoga Angielskiego). Ukończył specjalistyczne szkolenia z dogoterapii z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi. Pracuje jako kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci.

Prowadzi zajęcia:

 • grupowa dogoterapia z dziećmi z ADHD,
 • grupowa dogoterapia dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem,
 • indywidualna dogoterapia.

Prowadzi także spotkania dla dzieci w szkołach i w przedszkolach „Poznajmy się z psem” ucząc najmłodszych pozytywnych relacji w kontakcie między dziećmi, a zwierzęciem, integracji, sposobów powitań z psem.

Dodatkowo ukończył szkolenia:

Jak wyprowadzić dziecko z wybuchu złości.
Asystent dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera.
Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.

Monika Gmytrasiewicz

Psycholog społeczny, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta ręki, który łączy psychologię i doświadczenie w rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie podnoszenia samodzielności i kompetencji w czynnościach życia codziennego.

Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a medyczne w University of New Mexico w Albuquerque w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała przez ostatnich 12 lat w szkole, klinikach rehabilitacyjnych i szpitalach.

Ma zamiłowanie do fotografii podróżniczej i portretowej. Dla zdrowia lubi chodzić na jogę i biegać na dłuższe lub krótsze dystanse.

Prowadzi zajęcia:
– Diagnoza i terapia ręki
– Trening umiejętności społecznych
– Trening Kontroli Złości
– Psychoedukacja dla rodziców w sytuacji rozwodu
– Psychoedukacja dla rodziców dzieci z ADHD i ZA

Certyfikaty:
– Terapia Ręki – szkolenie certyfikowane
– Trener Kontroli Złości
– Trener Umiejętności Społecznych
– Trener Warsztatów dla Rodziców dzieci z ADHA i ZA

Michalina Rojek

Terapeuta, Dyplomowany socjoterapeuta, w trakcie certyfikacji na Registered Behavior Technician® w Autism Partnership Foundation

W ośrodku SUKCES zajmuje się:

 • Psychologią dziecięcą,
 • Treningiem Umiejętności Społecznych / Treningiem Kontroli Złości,
 • Terapiami indywidualnymi,
 • Konsultacjami.

W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracuje metodami niedyrektywnymi, oraz pracą na pozytywnym wzmocnieniu – ,,Dzień bez pochwały jest dniem straconym’’

Ukończyła Studium socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Ukończyła szkolenia:

 • Jak prowadzić terapię małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • ,,Sens sensoryki – jak radzić sobie z zaburzeniami sensorycznymi u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Przełomowe Strategie dla Autyzmu – wprowadzenie do programu Son-Rise część 1 i 2 – warsztaty prowadzone przez Rauna Kaufmana.
 • ,,Współczesna terapia autyzmu – Rola podejścia rozwojowo-behawioralnego’’.
 • ,,Efektywne techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’’.
 • ,,Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci.
 • Trener umiejętności społecznych.
 • Asystent dziecka z ADHD, ZA, ODD.
 • Wyprowadzanie dziecka z wybuchu złości.
 • Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Kurs wychowawcy kolonijnego.
 • Konferencja ”Dialog dla Autyzmu w Europie”.
 • Kurs: „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi”
 • Zabawy i ćwiczenia wspomagające odreagowanie napięć psychoruchowych– metoda choroeterapii.
 • Sensoplastykoterapia – wykorzystanie polisensorycznych mas w pracy z grupą dzieci.
 • Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD.

Sandra Martynus-Depta

Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk

Jestem absolwentką dietetyki klinicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, jak również studiów magisterskich na tej samej Uczelni ze specjalizacją Psychodietetyka.

Moje zainteresowanie żywnością oraz jej właściwościami pojawiło się zanim rozpoczęłam studia. Po kilku latach nauki oraz stałych kontaktach z pacjentami przekonałam się, że jestem na odpowiednim miejscu. Wierzę, że wskazanie właściwego sposobu żywienia to tylko jeden krok do powrotu do zdrowia, a najważniejsze w tym procesie są: edukacja, podniesie świadomości w kontekście dbania o własne zdrowie przez poprawę nawyków żywieniowych oraz chęć do podjęcia zmian.

Dietetyka jest dziedziną ciągle rozwijającą się, szczególnie kładę nacisk na bieżące aktualizowanie swojej wiedzy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, webinarach czy też czytając czasopisma naukowe.

Ukończyła kursy:

 • Basic Sport Nutrition.
 • Czym jest SIBO i SIFO? Objawy, przyczyny, dietoterapia.
 • Celiakia a Hashimoto.

Aleksandra Zmuda

Psychologia dzieci

W pracy z dziećmi i młodzieżą kieruje się uśmiechem i energią. W terapii wykorzystuje elementy choreoterapii, bajkoterapii oraz zabawę. Kieruje się mottem „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”- Glenn Doman.

Zajęcia ruchowe i wyzwalające energię u dzieci to jej specjalność. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, według jego potrzeb i umiejętności. Cechuję ją spokój, cierpliwość, poczucie humoru oraz wieczny uśmiech na twarzy. Prywatnie pasjonatka sportu.

W poradni:

 • konsultacje z rodzicami,
 • konsultacje z dziećmi,
 • warsztaty dla rodziców,
 • TUS/TKZ.

Konferencje:
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6 .”
„Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobóstw dzieci i młodzieży”

Warsztaty certyfikowane:
„Wzrok, słuch, smak, węch- niedocenione, a jakże ważne. Integralna praca zmysłów u dzieci”
„Małe dziecko w terapii. Mój maluch nie chce współpracowć – co robić?”

Sympozjum naukowe:
„Dziecko w ujęciu interdyscyplinarnym”

Certyfikaty:
„Trener Kontroli Złości”
„Trener Umiejętności Społecznych”
„Trener warsztatów dla Rodziców dziećmi z ADHD, ZA, Zaburzeniami zachowania”