Kadra

 
Joanna Andrzejewska

Joanna Andrzejewska

Założyciel, dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą i dorosłymi. Certyfikowany Socjoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Krakowskie Centrum Psychodynamiczne a także Studium Socjoterapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, oraz na stażu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, obecnie pracuje jako psychoterapeuta młodzieży na Oddziale Leczenia Nerwic w Zagórzu.

W Ośrodku SUKCES prowadzi:

 • szkołę i warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera,
 • terapię indywidualną ADHD, ODD, ADD, Zespół Aspergera,
 • terapię zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży różnego pochodzenia,
 • terapię dzieci moczących się,
 • terapię zaburzeń emocjonalnych u dzieci,
 • wsparcie dla rodziców w zakresie różnych problemów wychowawczych u dzieci młodszych.

Doświadczenie zawodowe i ukończone kursy:

 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
 • Diagnoza i Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • ADHD – jak radzić sobie z dzieckiem w szkole i w domu
 • ADHD i co dalej
 • I i II stopień Kinezjologii Edukacyjnej
 • Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno buntowniczymi
 • I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia
 • Psychologia osobowości
 • Przemoc w rodzinie
 • Terapia ofiar i sprawców przemocy
 • Zapobieganie agresji w szkole
 • Zrozumieć dziecko z ADHD

Prywatnie interesuje się podróżami, szczególnie wędrówkami górskimi.

Radosław Andrzejewski

Radosław Andrzejewski

dogoterapeuta, kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci

W pracy i w życiu codziennym kieruje się swoim mottem „Pies zmienił moją codzienność – i mnie samego, może też zmieniać innych ludzi.”

Miłośnik zwierząt i przyrody, dogoterapeuta, przewodnik psa pracującego w dogoterapii – Emmy (Buldoga Angielskiego). Ukończył specjalistyczne szkolenia z dogoterapii z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi. Pracuje jako kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci.

Prowadzi zajęcia:

 • grupowa dogoterapia z dziećmi z ADHD,
 • grupowa dogoterapia dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem
 • indywidualna dogoterapia.

Prowadzi także spotkania dla dzieci w szkołach i w przedszkolach „Poznajmy się z psem” ucząc najmłodszych pozytywnych relacji w kontakcie między dziećmi a zwierzęciem, integracji, sposobów powitań z psem.
Dodatkowo ukończył szkolenia:

 • Jak wyprowadzić dziecko z wybuchu złości,
 • Asystent dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera,
 • Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.
Joanna Brych

Joanna Brych

Psycholog, pedagog specjalny, trener. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku psychologia, oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie specjalność pedagogika specjalna

Doświadczenie zdobywała m. in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Sądzie Okręgowym, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz w Domu Dziecka.Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą Opcji oraz jako asystent cień dziecka z autyzmem uczęszczającego do przedszkola.

Obecnie prowadzi:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z Autyzmem,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ADHD.

Pracuje również jako psycholog w szkole.

Honorata Kośka

Honorata Kośka

Wychowawca na obozach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapeuta

W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami stara się podążać za potrzebami oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju. Podczas pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz terapii zajęciowej ponieważ twórcze myślenie oraz uczenie przez doświadczenie wspomagają proces terapeutyczny, rozwój emocjonalny i psychospołeczny.

W Ośrodku SUKCES prowadzi:

Grupowe zajęcia dla dzieci „Trening Umiejętności Społecznych”, „Trening Zastępowania Agresji”

 • Terapię indywidualną
 • „Terapeutyczne zajęcia plastyczne”
 • Konsultacje
 • Warsztaty dla rodziców – ,, Świadomy rodzic” 

Zajęcia i terapie prowadzi w języku polskim oraz angielskim.

Kursy i szkolenia:

 • „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami”
 • „Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD”
 • „Zrozumieć, aby pomóc – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu”
 • „Efektywne techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „Współczesna terapia autyzmu – rola podejścia rozwojowo – behawioralnego”
 • „Zespół Aspergera i Myślenie Wizualne – pomóż mi zrozumieć świat”
 • „Skąd się bierze pewność siebie”
 • „Animator czasu wolnego”
 • „Wychowawca kolonijny”
 • Kurs :  ” Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi  ”
 • ”Zabawy i ćwiczenia wspomagające odreagowanie napięć psychoruchowych– metoda choroeterapii ”
 • ”  Sensoplastykoterapia – wykorzystanie polisensorycznych mas w pracy z grupą dzieci”
 • ,, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD’’

W trakcie specjalności klinicznej na kierunku psychologia, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  W rozwoju zawodowym i naukowym pracuje nad tworzeniem własnych pomocy terapeutycznych, spotkań psychoedukacyjnych oraz warsztatów dla młodych dorosłych pracujących z dziećmi.

Prywatnie uwielbia podróżować, tańczyć i rysować.

Michalina Andrzejewska

Michalina Andrzejewska

Terapeuta

W pracy z dziećmi kieruje się mottem:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

W ośrodku SUKCES prowadzi:

 • Trening Umiejętności Społecznych / Trening Kontroli Złości,
 • Terapię dzieci z autyzmem,
 • Terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracuje metodami niedyrektywnymi, zasadą trzech E:

 • Energia
 • Ekscytacja
 • Entuzjazm

oraz pracą na pozytywnym wzmocnieniu – ,,Dzień bez pochwały jest dniem straconym’’

W SUKCESIE pracuje również jako – koordynator ds. szkoleń:

 • Kieruje pracą biura i sekretariatu,
 • Prowadzi zapisy na szkolenia.
 • Udzieli wszelkich informacji dotyczących terminów, cen, tematów szkoleń.
 • Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach

Ukończyła szkolenia:

 • Jak prowadzić terapię małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ,,Sens sensoryki – jak radzić sobie z zaburzeniami sensorycznymi u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Przełomowe Strategie dla Autyzmu – wprowadzenie do programu Son-Rise część 1 i 2 – warsztaty prowadzone przez Rauna Kaufmana
 • ,,Współczesna terapia autyzmu – Rola podejścia rozwojowo-behawioralnego’’
 • ,,Efektywne techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’’
 • ,,Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Asystent dziecka z ADHD, ZA, ODD
 • Wyprowadzanie dziecka z wybuchu złości,
 • Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera,
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 •  Konferencja ”Dialog dla Autyzmu w Europie”
 •  Kurs :  ” Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi  ”
 • ”Zabawy i ćwiczenia wspomagające odreagowanie napięć psychoruchowych– metoda choroeterapii
 •  ”  Sensoplastykoterapia – wykorzystanie polisensorycznych mas w pracy z grupą dzieci”
 • ,, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD’’

Prywatnie, poza pracą interesuję się zumbą, jazdą konna i podróżami.

Joanna Komorowska

Joanna Komorowska

Psycholog trakcie specjalności klinicznej

Entuzjastka pracy z dziećmi i młodzieżą oraz twórczego spędzania czasu. W pracy terapeutycznej łączy elementy bajkoterapii, psychorysunku oraz dramy.  Wzmacniają one poczucie sprawczości, istotnie wpływają na wyniki terapii i są również dobrą zabawą.

W ośrodku SUKCES prowadzi:

 • grupowe zajęcia dla dzieci „Trening Umiejętności Społecznych połączony z Treningiem Zastępowania Agresji”
 • „Trening Koncentracj”
 •  terapię indywidualną dla dzieci z ZA, ADHD I ASD

Kursy i szkolenia:

 • „Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD”
 • „Zrozumieć, aby pomóc- dziecko z zespołem Aspergera w szkole i w domu”
 • „Dyplom instruktora teatralnego uprawniający do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych”
 • „Gdy dziecko myśli obrazami” kurs szybkiego rysowania myśli dla rodziców i nauczycieli dzieci z zespołem Aspergera
 • „Współczesna terapia autyzmu- rola podejścia rozwojowo- behawioralnego”
 • „Animator czasu wolnego”
 • „Wychowawca kolonijny”
 •  Konferencja ”Dialog dla Autyzmu w Europie”
 • Kurs :  ” Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi  ”
 •  ”Zabawy i ćwiczenia wspomagające odreagowanie napięć psychoruchowych– metoda choroeterapii ‚
 • , Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD’’

 • ”  Sensoplastykoterapia – wykorzystanie polisensorycznych mas w pracy z grupą dzieci”

W wolnym czasie jeździ na rowerze, zwiedza świat lub planuje kolejne podróże.

Dominika Kraszewska

Dominika Kraszewska

Psycholog , Wychowawca na obozach terapeutycznych. Ukończyła Psychologię ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

W pracy z dziećmi i młodzieżą kieruje się optymizmem oraz wyjątkowym poczuciem humoru. Uważa, że celowe wprowadzanie elementów humoru i spontaniczne reakcje pomagają osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody terapii behawioralnej, kieruje się zasadą „jeżeli chcemy, żeby zachowania występowały częściej, powinniśmy systematycznie je wzmacniać”. Lubi łączyć prace terapeutyczną z dobrą zabawą wykorzystując elementy bajkoterapii, muzykoterapii i arteterapii.

W ośrodku SUKCES prowadzi:

 • grupowe zajęcia dla dzieci „Trening Umiejętności Społecznych połączony z Treningiem Zastępowania Agresji”
 • Konsultacje 

Ukończyła szkolenia:

 • Wychowawca wypoczynku
 • Trener Umiejętności społecznych
 • Trener Kontroli Złości
 • Dziecko z zespołem FASD – Objawy , prowadzenie terapii 
 • „Psychorysunek – trudności i zalety stosowania w socjoterapii”
Anna Kwiatkowska

Anna Kwiatkowska

Psycholog

Absolwentka wydziału psychologii klinicznej pod okiem prof. Andrzeja Jakubika. Szkoliła się w fundacji Synapsis oraz Szpitalu Wolskim. Od wielu lat współpracuje z poradniami psychologicznymi na terenie Warszawy. Doświadczenie zdobyła w ZSS nr 92, w którym pracowała jako psycholog zajmujący się dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Przeszła liczne szkolenia dotyczące radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci. Prowadzi konsultacje dla rodziców, terapię dzieci oraz superwizje dla kadry pedagogicznej w przedszkolach na terenie całego kraju. 

Obecnie w trakcie szkolenia „Certified Practitioner in Therapeutic Play Skills”.

 

 

W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie”.