Diagnoza FAS

Diagnoza FAS

W naszym ośrodku wykonujemy diagnozy dzieci dotkniętych FAS oraz FASD. FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Diagnoza FASD wymaga oceny Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzieci...
Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD u dziecka Objawy ADHD – Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: Zaburzenia koncentracji, Nadmierna ruchliwość, Nadmierna impulsywność. Wymienione objawy muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Jednak postawienie diagnozy ADHD...