Trening umiejętności społecznych

Aktualnie przyjmujemy zapisy do grup startujących we wrześniu

Miejsce zajęć – Warszawa Ursynów ul.Pustułeczki 37a

Są to zajęcia grupowe skierowane do dzieci z trudnymi zachowaniami, mającymi problem z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, jak i do dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD.

Na zajęcia zapraszamy też dzieci mające problem w grupie rówieśniczej, którym trudno jest nawiązać i utrzymać relacje z rówieśnikami i dorosłymi.
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań niepożądanych na społecznie akceptowane.

Czego nauczą się dzieci:
– współpracować w grupie rówieśniczej,
– radzić sobie z trudnymi emocjami,
– przestrzegać zasad i norm społecznych,
– rozpoznawać potrzeby innych,
– odreagowywać napięcia emocjonalne,
– rozwiązywać konflikty z rówieśnikami.

Przed zapisem do grupy zapraszamy na konsultację.
Grupę prowadzi dwóch terapeutów.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Rodziców na zebranie zapraszamy co dwa miesiące.

Miesięczny koszt to 480 zł
Koszt konsultacji to 150zł

Grupowa socjoterapia

 

Prowadzimy grupowe zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci w grupach wiekowych
4-6 lat, 7-10 lat , 11-13 lat , 14 – 16 lat

Liczebność grupy to 5 – 8 dzieci

Forma prowadzenia zajęć:

Naturalnym językiem dziecka i naturalną aktywnością dziecka jest zabawa, dlatego grupowe zajęcia socjoterapeutyczne prowadzimy w oparciu o terapię zabawą. Poprzez zabawę, rysunek, bajkę dzieci mają możliwość wyrażenia emocji, radzenia sobie ze stresem przedszkolnym, traumami.

Korzyści z pracy terapią zabawy:
• wyrażanie uczuć,
• Modyfikacja niepożądanych zachowań,
• Uczenie się rozwiązywania problemów,
• Rozwijanie kreatywności,
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• Rozwijanie samooceny dziecka,

W terapii dzieci zabawki są słowami, a zabawa jest językiem.

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które mają trudność z:
• nawiązywaniem relacji,
• wchodzeniem w grupę rówieśniczą,
• z nadmierną nieśmiałością,
• z zachowaniem, agresją, panowaniem nad gniewem,
• doświadczyły odrzucenia przez rówieśników,
• Zmagających się z nadmiernym lękiem.

Obowiązują dwie konsultacje kwalifikujące do grupy. Na pierwsze spotkanie zapraszamy Rodzica / Rodziców w celu zebrania dokładnego wywiadu. Druga konsultacja odbywa się z dzieckiem.
Koszt: 170 zł / konsultacja
Koszt zajęć grupowych: 480 zł / miesiąc,
580 zł – jeśli w danym miesiącu jest pięć spotkań.