Diagnoza ADHD u dziecka

Objawy ADHD – Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi:

 • Zaburzenia koncentracji,
 • Nadmierna ruchliwość,
 • Nadmierna impulsywność.

Wymienione objawy muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Jednak postawienie diagnozy ADHD wymaga szeregu spotkań z zespołem specjalistów z dziedziny psychologii dziecięcej.

ADD – bardzo podobna jednostka chorobowa. W objawach występuje  problem ze skupieniem uwagi, brak jest natomiast objawu nadmiernej nadruchliwości dziecka. Często mylnie uznaje się te dzieci za zamknięte w sobie i nie nadające się do pracy w grupie.

Diagnoza odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań.

Czas jednego spotkania to 60-90 minut.

Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

Diagnoza obejmuje

 

 • badanie psychologiczne,
 • pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności,
 • ocena wpływu na funkcjonowanie,
 • ocena czasu trwania objawów,
 • wykluczenie zaburzeń o podobnym obrazie klinicznym,
 • wywiad rozwojowy i rodzinny.

  Diagnoza ADHD - koszt

  • wywiad z rodzicem (do dwóch sesji w trakcie diagnozy) – 200 zł / sesja
  • badanie psychologiczne i pedagogiczne (2 sesje)  – 200 zł / sesja
  • badanie intelektu – 250zł
  • sesja rodzinna – 250 zł
  • omówienie wyników – 150 zł