Diagnoza ADHD

Objawy ADHD – Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi:

 • Zaburzenia koncentracji,
 • Nadmierna ruchliwość,
 • Nadmierna impulsywność.

Wymienione objawy muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Jednak postawienie diagnozy ADHD wymaga szeregu spotkań z zespołem specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii dziecięcej.

ADD – bardzo podobna jednostka chorobowa. W objawach występuje  problem ze skupieniem uwagi, brak jest natomiast objawu nadmiernej nadruchliwości dziecka. Często mylnie uznaje się te dzieci za zamknięte w sobie i nie nadające się do pracy w grupie.

Diagnoza odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań.

Czas jednego spotkania 1- 1,5 h, obowiązują zapisy.

Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

Diagnoza obejmuje

 

 • badanie pedagogiczne;
 • pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności;
 • ocena wpływu na funkcjonowanie;
 • ocena czasu trwania objawów;
 • wykluczenie zaburzeń o podobnym obrazie klinicznym;
 • ocenę nauczyciela;
 • wywiad rozwojowy i rodzinny.

Diagnoza ADHD - koszt

 • wywiad z rodzicem ( dwie sesje w trakcie diagnozy) – 150zł
 • badanie psychologiczne i pedagogiczne ( 2 sesje w trakcie diagnozy)  – 200zł
 • badanie intelektu : 250zł
 • omówienie wyników – 130zł

Średni czas postawienia diagnozy – od 1 do 2 miesięcy.