Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Zaburzenia rozwoju ze spektrum Autyzmu (Autyzm, CZR, Zespół Aspergera) można obserwować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza umożliwia prowadzenie terapii i odpowiednie, dostosowane do charakteru zaburzeń u dziecka, stymulowanie jego rozwoju. W naszym Ośrodku prowadzimy diagnozę w zespole specjalistów, gdyż zaburzenia ze spektrum Autyzmu obserwuje się w różnych sferach rozwoju dziecka.

Diagnoza odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań. Czas trwania jednego spotkania 1-1,5h. Obowiązują zapisy. Czas oczekiwania na wizytę ok. tygodnia.
Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły

Proces badania obejmuje:
  • staranną i wnikliwa obserwację dziecka,
  • obserwację w przedszkolu,
  • analizę nagrań swobodnej zabawy z domu,
  • badanie psychiatryczne,
  • badanie psychologiczne,
  • badanie pedagogiczne,
  • wywiad rodzinny,
  • opinia nauczyciela z przedszkola.