Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

W naszym ośrodku zajmujemy się diagnozą w kierunku autyzmu i CZR. Zaburzenia rozwoju ze spektrum Autyzmu (Autyzm, CZR, Zespół Aspergera) można obserwować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza umożliwia prowadzenie terapii i odpowiednie, dostosowane do charakteru zaburzeń u dziecka stymulowanie jego rozwoju. W naszym Ośrodku prowadzimy diagnozę w zespole specjalistów, gdyż zaburzenia ze spektrum autyzmu obserwuje się w różnych sferach rozwoju dziecka. Ich nasilenie może różnić się, dlatego tak ważne jest skonsultowanie się ze specjalistami z wielu dziedzin, którzy zalecą odpowiednie działania.

Jak przebiega diagnoza w kierunku autyzmu?

Diagnoza odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań. Czas trwania jednego spotkania trwa od 1 do 1,5 godziny. Obowiązują zapisy. Czas oczekiwania na wizytę wynosi około tygodnia.

Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

Proces badania obejmuje:
  • staranną i wnikliwą obserwację dziecka,
  • badanie psychologiczne,
  • badanie pedagogiczne,
  • wywiad rodzinny,

Jakie są najczęstsze objawy autyzmu u dzieci?

Autyzm zaliczany jest do zaburzeń mających charakter neurologiczny, o podłożu genetycznym. Najczęściej objawia się niereagowaniem na polecenia, słabym kontaktem z rówieśnikami oraz trudnościami w wyrażaniu emocji. Zachowania z nim związane często odbierane są przez zewnętrzne środowisko jako dziwne i zazwyczaj jako pierwsi zauważają je rodzice. Niepokój mogą wzbudzać również inne zachowania, takie jak nadmierna grzeczność, spokój oraz niereagowanie na hałasy. Poza tym u maluchów można obserwować opóźnienie w rozwoju mowy, wpatrywanie się w jeden punkt oraz sztywnienie w bliskim kontakcie z drugą osobą. W takich sytuacjach warto jak najszybciej udać się do specjalistycznego ośrodka i skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu, by móc podjąć odpowiednie działania wspierające prawidłowy rozwój dziecka. Gdy opinia potwierdzi to zaburzenie, do reakcji zachęcamy również samych opiekunów. Właśnie dlatego przygotowaliśmy warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem. Pozwolą one lepiej zrozumieć pociechę i przekazać wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zbudowanie pozytywnej relacji. Przydatne będą również informacje jak rozmawiać z pociechą o trudnych sprawach i formułować zrozumiałe komunikaty.