Online: Trener TUS I i II Stopień. Trening Kontroli Złości 20.05

599,00 799,00 

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Trener Umiejętności Społecznych I stopień i II stopień i Treningu Kontroli Złości

20.05.2024 10:00 – 13:00 – Część praktyczna szkolenia. Część teoretyczną otrzymują Państwo w postaci filmów z nieograniczonym dostępem oraz materiałów tekstowych. Część praktyczna jest nagrywana i dostępna 14 dni od dnia szkolenia. Godziny z filmów są wliczone na certyfikacie.

Cena podstawowa 599 zł – Szkolenie TUS i TKZ udział w czasie rzeczywistym i dostęp do nagrania przez 14 dni, dwa skrypty TUS i Trening Kontroli Złości

Cena premium 799 zł – szkolenie TUS i TKZ udział w czasie rzeczywistym i dostęp do nagrania przez 14 dni, dwa skrypty TUS i Trening Kontroli Złości, rozszerzenie TUS o 2 stopień oraz pakiet czterech autorskich teczek z pomocami na zajęcia w formie PDF.

Kończąc szkolenie otrzymujecie Państwo 2 certyfikaty w wersji podstawowej: Trenera TUS i Trenera Kontroli Złości, w wersji premium dodatkowo certyfikat Trenera TUS II stopień. Certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych

Dla obydwu wersji:
 5 filmów z nielimitowanym dostępem do odsłuchania:
– Zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– Zachowania Trudne podczas zajęć TUS jak reagować.
– Jak reagować na wybuchy złości u dzieci w wieku przedszkolnym.
– Jak wyposażyć gabinet TUS.
– TUS dla dzieci z autyzmem.

Godziny z filmów są uwzględnione na certyfikacie. Uczestnicy otrzymują trzy imienne, numerowane certyfikaty, nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć:

1. Trener TUS
2. Trener TKZ
3. Trener TUS II stopień – wersja premium

Prowadzący: Joanna Andrzejewska: psychoterapeuta, ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany socjoterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych.Obecnie w trakcie dwuletniego, podyplomowego szkolenia z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

PROGRAM TUS I STOPIEŃ:

1. Dzieci z orzeczeniamijako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

2. Trening Umiejętności Społecznych założenia teoretyczne.

3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup: omówienie na konkretnych opisach przypadków.

4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci,  z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.

5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka.

6. Modelowanie jako forma ćwiczenia umiejętności.

7. Kształtowanie kompetencji społecznych tworzenie scenariuszy.

8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy.

9. Omówienie zabaw do wykorzystania podczas zajęć.

10. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ.

TKZ:

1. Trening Kontroli Złości jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć.

2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze.

4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.

5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć.

6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć.

TUS II stopień – uczestnicy dostają dostęp do nagrania szkolenia bez limitu czasu. (wersja premium)

1. TUS dla dzieci z autyzmem: etapy wprowadzania dziecka ze spektrum do grup.
2. Fazy grupy terapeutycznej.
3. Role grupowe.
4. Jak trenerzy mogą interweniować, gdy uczestnik grupy pełni rolę „kozła ofiarnego.
5. Reagowanie na trudne zachowania dzieci.

Uczestnicy otrzymują (obydwie wersje):

– materiały szkoleniowe skrypt zawierający:

kwestionariusze do ewaluacji zajęć

kwestionariusz wywiadu z rodzicami

scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu Kontroli Złości

karty pracy do zajęć

przykład dokumentacji zajęć

przykład zadań domowych dla dzieci

Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

W przypadku faktur z terminem płatności, certyfikaty wydawane są dopiero po dokonaniu opłaty – jeśli termin płatności wypadał po dacie szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.