Podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 2024 (320h)

300,00 949,00 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – kurs umożliwiający uznanie dorobku zawodowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Czas trwania: cztery semestry, początek Pierwsze pol roku: 31 sierpnia i 1 wrzesnia, 12-13 października, 16-17 listopada i 14-15 grudnia i kolejny semestr:
11-12.01
15-16.02
15-16.03
12-13.04
10-11.05
14-15.06
Miejsce: Warszawa ul. Niedźwiedzia 4 b (Mokotów)
Przewidywane godziny zjazdów: sobota 10:00 – 18:00, niedziela 10:00-15:00

Osoby, które ukończą szkolenie w Podyplomowym Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży i spełnią pozostałe wymogi, będą mogły ubiegać się o uznanie dorobku zawodowego, a tym samym będą mogły przystąpić do egzaminu na specjalizację psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

Szkolenie realizowane jest w formie wyłącznie stacjonarnej. Obejmuje 320 godzin szkolenia. Zjazdy będą uzupełniane filmami szkoleniowymi do samodzielnego odsłuchania. Czas poświęcony na odsłuchanie filmów będzie wliczany do ilości godzin szkoleniowych.
Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów i superwizji. Godziny odbytych superwizji będą potwierdzone certyfikatami.

Do udziału w Podyplomowym Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, zapraszamy osoby z dyplomem pedagoga, psychologa oraz osoby z wyższym wykształceniem medycznym, psychoterapeutów i osoby w trakcie szkolenia w Szkołach Psychoterapii.
Szkolenie zakończone jest egzaminem: pisemny i ustny.

Kadra:
Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz – psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i mediator. Psychologię ukończyła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie podyplomowo studiuje psychotraumatologię. Autorka e-booków oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii.

Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta psychodynamiczny. Certyfikowany socjoterapeuta. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Psychoterapia dzieci i młodzieży. Prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową na oddziale nerwic i depresji młodzieńczej, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę TFP.

Ewelina Matuła-Rżeńska – psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Psychoterapia dzieci i młodzieży

Aleksandra Zmuda – psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, prowadzi grupy warsztatowe dla Rodziców.

Michalina Rojek – socjoterapeuta, diagnosta FAS, terapeuta, w trakcie certyfikacji na Registered Behavior Technician® w Autism Partnership Foundation. Ukończyła Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Lidia Burkacka – psycholog, specjalizacja psychologia kliniczna.

Eryk Libner – ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja ze specjalizacją w odnowie psychosomatycznej, jest certyfikowanym masażystą.

Vita Klimovich – lekarz pediatra, genetyk.

Superwizorzy:

Kamil Galiński: absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II w Lublinie ze specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej: dorosłych, dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta PTP, superwizor aplikant PTP. Współzałożyciel i dyrektor Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii: indywidualnej osób dorosłych, indywidualnej młodzieży, grupowej dla młodzieży i par.

Katarzyna Behnke-Szymańska: Psycholog, Superwizor Aplikant Psychoterapii Uzależnień, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestnik comiesięcznych seminariów szkoleniowych z Superwizorami Psychoanalitycznymi. Pracownik Ośrodka w Miłkowie od końca 2012 roku. Wcześniej pracownik Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na Oddziałach: Psychiatrycznym, Hematologii, Paliatywnym oraz na Oddziale Dziennym i w Poradni dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jeleniej Górze.

Anna Kwiatkowska: psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna dla uczniów w wieku od 11 do 19 lat; psycholog w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA – psychoterapia indywidualna gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, terapia rodzin, prowadzenie zajęć grupowych dla gimnazjalistów, konsultacje wychowawcze dla rodziców, prowadzenie warsztatów dla rodziców;
konsultant w Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej (C.E.L) – konsultacje dla dorosłych, warsztaty, grupy rozwojowe i terapeutyczne dla młodych dorosłych, rodziców oraz kobiet doświadczających przemocy certyfikat psychoterapeuty PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling; certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA (PTIPDiES SI); nr: 20/T/2016; certyfikat superwizora w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA; nr: 20/S/2022. 4-letnia Szkoła Psychoterapii rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA; członek WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling; 3-letnie 100-godzinne seminarium superwizyjne organizowane przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA; Kurs podstawowy i zaawansowany z psychoterapii terapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; Szkoła Psychoterapii Par prowadzona przez Laboratorium Psychoedukacji; Szkoła Psychoterapii Rodzin prowadzona przez Laboratorium Psychoedukacji; Społeczna Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższa Psychologii Społecznej; Pedagogika Ogólna na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Cena: 699 zł za zjazd. Przy opłacie wpisowego i pierwszego zjazdu razem, cena obniżona do 949 zł.
Wpisowe – 300 zł.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty. Do zaliczenia Podyplomowego Studium i uzyskania Dyplomu, uczestnicy mogą mieć po jednym nieobecnym zjeździe na roku.

Program I ROK

1. Diagnoza nozologiczna dzieci i młodzieży
2. Klasyfikacja ICD 11, ICD 10, DSM V
3. Pierwsza wizyta u psychoterapeuty
4. Pytania do rodziców, pytania do dzieci, pytania do młodzieży
5. Odnowa psychosomatyczna – wsparcie w psychoterapii dzieci i młodzieży, zajęcia wykłady i warsztaty
6. Zajęcia warsztatowe: praca na opisach przypadków, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
7. Zaburzenia jedzenia u młodzieży – rozumienie analityczne i systemowe
8. Anoreksja nervosa – charakterystyka zaburzenia,
9. Zaburzenia jedzenia w terapii CBT zajęcia wykładowo – warsztatowe
10. Psychoterapia Psychodynamiczna – podstawowe pojęcia, wprowadzenie
11. Odnowa psychosomatyczna – wsparcie w psychoterapii dzieci i młodzieży chorującej na zaburzenia jedzenia, zajęcia wykłady i warsztaty
12. Zaburzenia lękowe u młodzieży
13. Zaburzenia lękowe u młodzieży: OCD
14. TIKI
15. Diagnoza i Terapia dziecka z FASD
16. Zajęcia warsztatowe z ustaw: Konstytucja: Zasada wolności od eksperymentów, Zakaz obowiązku ujawniania informacji, Prawo do ochrony zdrowia, Prawa osób niepełnosprawnych
17. Wczesna diagnoza autyzmu u dzieci
18. Wspomaganie dziecka autystycznego w przedszkolu i szkole
19. Terapia dziecka autystycznego
20. Diagnoza spektrum zmiany w klasyfikacji ICD 10 – ICD 11
21. Dziecko z ADHD i Zaburzeniami zachowania, diagnoza, terapia, opisy przypadków

Zakres tematyczny II ROK
– Terapia systemowa
– Terapia grupowa i socjoterapia
– Terapia zabawą
– Terapia Gestalt
– Praca z geneogramem
– Zaburzenia psychiczne dzieci
– Zaburzenia lękowe dzieci
– Depresja dzieci
– Dysforia płciowa, niezgodność płciowa nastolatków
– Nastolatki z nieprawidłowo kształtującą się osobowością

UWAGA: przy zgłoszeniu przez naszą stronę (zapis poprzez sklep internetowy, prosimy w polu „UWAGI” wpisać nr dyplomu, prosimy też do końca sierpnia wysłać nam skan dyplomu, w polu „UWAGI” można też podać dane do faktury)

Osoby, zgłaszane przez Placówki, które będą płatnikiem prosimy o zgłaszanie się mailowe, prosimy o podanie danych do faktury instytucji, która będzie opłacać udział w Studium, prosimy też wysłać do nas skan dyplomu studiów wyższych – do końca sierpnia 2023.

Przy przyjęciu na kurs liczy się kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują
– z każdego zjazdu materiały w formie skryptu, omawiane kwestionariusze diagnostyczne, wywiad z Rodzicami ( ogólny, w kierunku Autyzmu, FAS, Tików, Moczenia)
– spis literatury
– filmy szkoleniowe

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.
O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.