Trening kontroli złości

Ogłaszamy nabory do nowych grup, zajęcia ruszają we wrześniu  2018 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci mających problem z panowaniem nad własną złością, wyrażaniem emocji w akceptowany społecznie sposób. Trening prowadzi dwóch doświadczonych terapeutów (trenerów). Terapeuci pracują pod stałą superwizją.
Trening Kontroli Złości ma charakter psychoedukacyjny. Jego celem jest nauczenie dzieci nowych, akceptowanych społecznie zachowań, by zmniejszyć częstość występowania zachowań agresywnych.

Zajęcia odbywają się w małych grupach (max 7 dzieci)
Przed zapisaniem do grupy obowiązuje konsultacja wstępna
Aktualnie trwa kwalifikacja dzieci do grup
Koszt: 400zł / miesięcznie

  • element  behawioralny: Trening zastępowania agresji (uczenie dzieci tego, co należy robić w trudnych sytuacjach)
  • element emocjonalny: Trening kontroli złości (uczenie dzieci czego nie należy robić, w trudnych sytuacjach)
  • element poznawczy: Trening wnioskowania moralnego (uczenie dzieci nadawania pozytywnego znaczenia emocjom).
  • rozpoznawać i nazywać zdarzenie, które wywołuje w nich złość
  • rozpoznawać sygnały złości
  • nauczą się używać reduktorów złości
  • rozpoznawać i używać monitów
  • dokonywać samooceny
  • nauczą się konsekwencji zachowań agresywnych
  • poznają sposoby zachowywania się w sytuacja