Grupa wsparcia dla Polaków mieszkających za granicą – gdziekolwiek jesteś, możesz skorzystać z naszego wsparcia – grupa prowadzona online

Uczucia jakie mogą towarzyszyć osobom mieszkającym na emigracji to często poczucie izolacji, niezrozumienie, tęsknota za domem i rodziną pozostawioną w kraju, a także za gronem przyjaciół i znajomych. Często życie w innym kraju jest trudne. Dlatego wychodzimy na przeciw Polakom mieszkającym za granicą z ofertą grupy wsparcia.

Grupa jest miejscem gdzie pod opieką dwóch terapeutów możesz dostać wsparcie, podzielić się swoimi problemami i przeżyciami. Spotkania w grupie to także miejsce gdzie spotkasz się z pomocą, ale też będziesz mógł wymienić doświadczenia z innymi osobami w podobnej sytuacji.

Spotkania odbywają się online, raz w tygodniu, 90 minut i będą odbywać się w środy
I grupa spotkania 8:00 – 9:30 czasu polskiego
II grupa spotkania w godz 18:00 – 19:30 czasu polskiego

Pierwsze spotkanie 7.08.2024

Grupę prowadzi dwóch terapeutów

Michalina Rojek Terapeuta, Dyplomowany socjoterapeuta, w trakcie certyfikacji na Registered Behavior Technician® w Autism Partnership Foundation, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. W Ośrodku Sukces prowadzi grupy TUS i socjoterapeutyczne.

Monika Gmytrasiewicz – Psycholog społeczny, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta ręki, który łączy psychologię i doświadczenie w rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie podnoszenia samodzielności i kompetencji w czynnościach życia codziennego.
Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a medyczne w University of New Mexico w Albuquerque w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała przez ostatnich 12 lat w szkole, klinikach rehabilitacyjnych i szpitalach.

Koszt: 150 zł za spotkanie (płatność na konto lub za pośrednictwem PayPal – szczegółowe informacje: biuro@osrodeksukces.pl lub 22 251 69 25 w godz 09:00 – 17:00 czasu polskiego)

Przed zapisaniem do grupy obowiązuje konsultacja online z jednym z prowadzących terapeutów, koszt 250 zł