[bookero_form]

Jeśli zależy Państwu na wizycie u konkretnej osoby, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Najważniejsze informacje

Dorośli

  1. Przed przystąpieniem do psychoterapii, w celu dobrania najlepszej metody leczenia obowiązują zazwyczaj 3 konsultacje wstępne.
  2. W przypadku zaburzeń odżywiania może być konieczna praca jednocześnie z terapeutą i psychodietetykiem.
  3. Należy przynieść, jeśli istnieją: zaświadczenia od psychologa/psychiatry, karta wypisu ze szpitala psychiatrycznego.
  4. Na konsultacjach online wymagamy włączonej kamery.

Dzieci i młodzież (4-17 lat)

  1. Diagnoza FAS odbywa się w trakcie jednej wizyty. Wymagana jest obecność dziecka wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem.
  2. Diagnoza i terapia innych zaburzeń: na pierwszą konsultację zapraszamy samego rodzica lub prawnego opiekuna. Ilość wizyt przed wystawieniem ostatecznej diagnozy lub dobraniem terapii jest uzależniona od ilości konsultacji i rodzaju badań jakie będzie konieczność wykonać.
  3. Jeśli dziecko było wcześniej u psychologa, psychiatry lub w szpitalu psychiatrycznym, prosimy o przyniesienie opinii, zaświadczeń lub wypisu ze szpitala.