Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest najczęstszym zaburzeniem diagnozowanym wśród młodych pacjentów. Objawy ADHD stają się widoczne już we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Terapia zaburzeń powinna być postępowaniem wielokierunkowym, które obejmuje oddziaływania terapeutyczne i farmakoterapię. Treningi rodzicielskie prowadzone w formie warsztatów dostarczają odpowiednich metod i narzędzi wspomagających w efektywnej pracy z dzieckiem.

Jaki jest cel warsztatów dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD?

W kontekście celu omawianych warsztatów mówi się o jego wieloaspektowości – najważniejsze jest  rozpoznanie tego, w jaki sposób funkcjonuje dziecko z diagnozą ADHD, a następnie zaproponowanie metod kontroli objawów i zachowań problemowych. Warto pamiętać, że efektywna praca z dzieckiem pozwoli ograniczyć nieprzyjemne emocje i postawy, takie jak frustracja czy samokrytyka. Ponadto umożliwi to również poprawę zachowań prospołecznych. Rolą rodziców jest stworzenie atmosfery wsparcia i akceptacji.

Dziecko z diagnozą ADHD – o czym warto pamiętać?

Pomimo tego, że objawy ADHD mogą trwać przez długie lata, dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest w stanie osiągać takie same sukcesy, co rówieśnicy. Rozwój i sposób funkcjonowania w społeczeństwie zależy od tego, czy rodzice zadecydują się na poznanie metod usprawniających funkcjonowanie dziecka pomimo dotykających je objawów. Warsztaty dla rodziców dziećmi z ADHD to miejsce, w którym dorośli dowiadują się, w jaki sposób rozwiązywać napotkane trudności wychowawcze swojej pociechy. Zyskują wiedzę na temat tego, jak rozpoznawać przyczyny i skutki zachowań dziecka, a także, jak świadomie wykorzystywać wzmocnienia pozytywne.