Wyrażanie emocji nie jest sprawą łatwą dla nikogo. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci, a wybitnie trudne u tych, które cierpią na nadpobudliwość psycho-ruchową, zwaną ogólnie ADHD. Jedną z emocji budzącą sporo kontrowersji w sposobie reagowania na nią przez dzieci o wzmożonej aktywności ruchowej jest złość. Warto z dzieckiem ćwiczyć jej wyrażanie w sposób akceptowalny dla otoczenia i bezpieczny dla nich samych.

Co to jest trening kontroli złości?

Trening kontroli złości oparty jest na metodzie Arnolda Goldsteina. W jego trakcie dziecko poznaje narzędzia i umiejętności pozwalające mu na lepsze nie tylko wyrażanie, ale też uczy się rozpoznawać symptomy zbliżającego się ataku furii, agresji, zachowań, które są nieakceptowalne społecznie.

Na czym polega radzenie sobie ze złością?

Trening kontroli złości składa się z trzech etapów, kolejno występujących po sobie modułów, pierwszy dotyczy treningu umiejętności społecznych, drugi kontrolowania złości a trzeci wnioskowania moralnego. W trakcie części pierwszej podopieczni uczą się m.in.reagowania na zaczepki, radzenia sobie z presją grupy, radzenia sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszeniem o pomoc. W czasie procesu terapeutycznego dzieci uczą się poznawać i redukować swoją złość, odnaleźć sposoby na jej opanowanie, akceptację i radzenie sobie z wybuchami. Ostatni etap wnioskowania moralnego ukazuje młodym ludziom jak dokonywać wyborów w sytuacjach, wymagających poświęcenia pewnych wartości dla innych bez okazywania gniewu w sposób niedopuszczalny i naganny w oczach otoczenia.

Trening kontroli złości u dziecka z ADHD to szansa dla nich na lepsze zrozumienie w najbliższym otoczeniu maluchów, pomagają kształtować mu adekwatną samoocenę czy też dostrzegać możliwe konsekwencje swoich zachowań: zarówno te negatywne, jak i pozytywne.