Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznyc, który ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania. Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, na których dzieci będą miały możliwość uczyć się: Jak rozwijać...
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne, wypracowujemy zachowania pożądane w terapii autyzmu. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywać relacje i kontakt. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez dwóch terapeutów. Terapia...
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne, pracujemy nad pojawieniem się zachowań pożądanych i wygaszaniem objawów ADHD. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez dwóch terapeutów. Terapia grupowa...