Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, który ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania. Zajęcia dedykowane są dzieciom od 4 do 11 roku...
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne, wypracowujemy zachowania pożądane w terapii autyzmu. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywać relacje i kontakt. Zajęcia odbywają się raz w...