Didjeridoo, relaksacja dźwiękiem

Didjeridoo, relaksacja dźwiękiem

„Oddychanie Dźwiękiem” Ruff Libner – Travelling Didjeridoo Sesje relaksacyjne z muzyką didgeridoo na żywo Bezpośredni kontakt z najstarszym na świecie instrumentem dętym, Soniczna Medytacja i Kąpiel w Dźwiękach Didgeridoo Brzmienia Didgeridoo w 7...
Psychoterapia rodzin i par

Psychoterapia rodzin i par

Do konfliktów dochodzi w każdym związku. Same w sobie konflikty nie są problemem, problemem jest unikanie i ukrywanie ich.   Terapia małżeńska – forma specjalistycznej pomocy oferowanej małżeństwu doświadczającemu trudności w relacji. Celem terapii jest poprawienie...
Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Dla kogo Psychoterapia jest skierowana do osób przeżywających: trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz we wchodzeniu w nowy związek, doświadczających kryzysów osobistych, depresji, objawów nerwicowych, niepokojów, lęków, żałoby, rozstań, problemów emocjonalnych. W...
Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Ten rodzaj psychoterapii opiera się na psychoanalizie. Praca terapeuty z pacjentem prowadzi do uświadomienia przeżyć wypartych z podświadomości, które mogą mieć wpływ na zachowanie. Cel terapii osiągamy poprzez poznanie pacjenta podczas rozmowy i kontaktu...
Psychoterapia wspierająca

Psychoterapia wspierająca

Systematyczne spotkania, ukierunkowane na uzyskanie równowagi psychicznej w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych. Terapeuta wspiera pacjenta poprzez rozmowę, zachęcanie do dialogu, pomoc w nazwaniu doświadczanych problemów. Psychoterapia wspierająca pomaga...