Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Czy Twoje dziecko: ma trudności z koncentracją uwagi wydaje się nie słyszeć co się do niego mówi nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina niespokojnie porusza rękoma lub stopami wierci się na krześle,...
Diagnoza Zespołu Aspargera

Diagnoza Zespołu Aspargera

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń ze spektrum Autyzmu. Rozwój mowy oraz rozwój strefy poznawczej u dziecka z tym zaburzeniem przebiega bez opóźnień. Występują jednak problemy w kontaktach...
Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Zaburzenia rozwoju ze spektrum Autyzmu (Autyzm, CZR, Zespół Aspergera) można obserwować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza umożliwia prowadzenie terapii i odpowiednie, dostosowane...
Diagnoza dysleksji

Diagnoza dysleksji

Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest prowadzić skuteczną jej terapię. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu (a najpóźniej w klasie zerowej)....
Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Sukces Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS został założony by nieść pomoc w diagnozie FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) już bardzo małych. Diagnozujemy Kwestionariuszem Waszyngtońskim, wspieramy...