Zespół Aspergera u dzieci jest przypadłością, o której wielu z nas wie bardzo niewiele. Mamy tu jednak do czynienia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Obserwuje się przede wszystkim odchylenia w zachowaniu i funkcjonowaniu w środowisku społecznym. Dzieci takie mają trudności w stosowaniu się do ogólnie przyjętych norm. Z całą pewnością niezbędna jest fachowa pomoc specjalisty. Jak jednak powinna ona wyglądać?

Jak wygląda terapia zespołu Aspergera?

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym należącym do grupy zaburzeń autystycznych. W każdym przypadku niezbędna jest terapia indywidualna i odpowiednie prowadzenie i wspieranie pacjenta. Co istotne poszczególne cechy zaburzeń, u każdego pacjenta mogą być nieco inne. Konieczne jest więc odpowiednie dopasowywanie specjalistycznych metod terapeutycznych do potrzeb jednostki. Wykorzystywane metody terapii obejmują terapię behawioralno-poznawczą, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną oraz terapię kognitywną. Niekiedy konieczne jest również włączenie leczenia farmakologicznego, którego zadaniem będzie wyciszenie konkretnych objawów.

W przypadku tego zaburzenia ogromne znaczenie ma wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie pracy z dzieckiem przez specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii. Jednak nie bez znaczenia będzie również odpowiednie podejście oraz zaangażowanie całej rodziny i otoczenia.

Czemu odpowiednia terapia jest tak istotna?

Jeśli zespół Aspergera nie będzie właściwie terapeutyzowany, to będzie dochodziło do pogłębiania się dysfunkcji emocjonalnych i osobowościowych. Konsekwencją może być znacząca trudność w odpowiednim funkcjonowaniu społecznym oraz aklimatyzowaniu się w otoczeniu. Nowoczesne metody terapeutyczne w połączeniu z regularną pracą dają możliwość znacznego ograniczenia dolegliwości i objawów wpływających na funkcjonowanie człowieka – dziecka, jak i dorosłego z tym zespołem. Nie istnieje jednak możliwość jego całkowitego wyleczenia. Specjalistyczna kontrola jest niezbędna w tej przypadłości.