Autyzm dziecięcy jest chorobą, dotykającą jedno dziecko na 500 i występującą u chłopców cztery raz częściej, niż u dziewczynek. Jego podłoże nie jest do końca znane, podobnie jak nie istnieją medyczne testy, które diagnozowałby autyzm. Stwierdzenie o występowaniu tej choroby opiera się na obserwacji zachowań dziecka i sposobu jego funkcjonowania.

Wiadomo natomiast, że jest to schorzenie neurologiczne, zaburzające pracę mózgu oraz układu nerwowego, ujawniające się najczęściej w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Autyzm charakteryzuje się przede wszystkim:

  • zakłóceniami zdolności w komunikowaniu uczuć,
  • nieumiejętnością budowania relacji interpersonalnych,
  • nietypowymi zachowaniami,
  • trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych,
  • alienacją dziecka we własnym świecie,
  • brakiem umiejętności budowania społecznych więzi,
  • unikaniem wspólnych zabaw,
  • tendencją do zachowań samotniczych.

Z pomocą dzieciom autystycznym i ich rodzicom przychodzą jednak na szczęście różnego rodzaju terapie. Poniżej przegląd trzech najpopularniejszych z nich.

Na czym polega terapia behawioralna?

Terapia behawioralna ma na celu przede wszystkim rozwijanie deficytowych zachowań i eliminowanie tych niepożądanych oraz podtrzymywanie pozytywnych efektów terapii. W trakcie spotkań rozwija się zatem u małych pacjentów zachowania, przyjęte za normalne i pożądane w określonym wieku, takie jak prawidłowa mowa czy sposoby wyrażania uczuć. Terapia taka ma na celu zaadaptowanie dziecka do rzeczywistości i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w niej. W ramach terapii terapeuta kładzie również nacisk na wzmacnianie zachowań pozytywnych, poprzez system nagród. W efekcie dziecko autystyczne zaczyna między innymi rozumieć pojęcia abstrakcyjne oraz prawidłowo ich używać, budować pełne zdania czy nawiązywać kontakty społeczne i uczestniczyć we wspólnych zabawach.

Jaka przebiega trening umiejętności społecznych?

W naszym ośrodku psychoterapii oferujemy dzieciom z autyzmem i ich rodzicom trening umiejętności społecznych. W trakcie zajęć, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, nasi terapeuci trenują z dziećmi zachowania trudne i wypracowują te pożądane w grupie rówieśniczej. Pierwszym etapem treningu jest określenie zdarzeń, wywołujących agresję, a następnie zidentyfikowanie objawów, towarzyszących uczuciom gniewu. W reakcji na nie terapeuta stosuje określone upomnienia oraz reduktory, czyli techniki obniżające poziom gniewu. Dziecko powinno na skutek tych działań uświadomić sobie łańcuch wydarzeń. Na końcu jego pozytywne zachowania zostają wynagrodzone. W efekcie naszego treningu umiejętności mały pacjent nabywa nowych umiejętności, łatwiej radzi sobie w trudnych sytuacjach, uczy się przewidywania konsekwencji swoich zachowań i poprawia swoje relacje z otoczeniem. W naszym programie przewidzieliśmy także warsztaty dla rodziców i konsultacje z terapeutami.

Czym charakteryzuje się Metoda Dobrego Startu?

W czasie pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje się również Metodę Dobrego Startu, zbudowaną w oparciu o trzy filary: elementy słuchowe, wzrokowe i motoryczne. W ten sposób dziecko w trakcie terapii rozwija równolegle funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe i motoryczne. Zaczyna nabywać umiejętności odnajdywania się w przestrzeni i zdobywa świadomość swojego ciała. Zaczyna rozumieć pojęcia abstrakcyjne i ich używa. Co bardzo ważne, uczy się ono także nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Metoda Dobrego Startu doskonale sprawdza się również w terapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci z autyzmem.