Terapia, która daje szansę dla dzieci z autyzmem

Konferencja z udziałem gości ze Stanów Zjednoczonych
21.04.2018 Warszawa (sobota) 10:00 – 17:00
Koszt: 300zł / osoba
Przy zgłoszeniu i wpłacie do 28.02.2018 – 250zł
Zgłoszenia od 1.03.2018 – 300zł
Studenci i Rodzice dzieci z autyzmem: 250zł
Cena zawiera: udział w konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne
PROGRAM
9:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników
10:00 uroczyste rozpoczęcie konferencji
I SESJA Joanna Andrzejewska i Michalina Andrzejewska
10:00 – 11:15 Wczesna diagnoza i wczesna terapia dzieci z autyzmem
– Autyzm można już zdiagnozować u dziecka z autyzmem
– wywiad z rodzicem, o co pytać, co jest ważne
11:15 – 11:30 – dyskusja,
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
II SESJA gość specjalny Scott Huddleston (wystąpienie będzie tłumaczone na język polski)
11:45 – 13:00
– Jak prowadzić terapię zachowań agresywnych i niepożądanych u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną.
– Terapia zachowań trudnych w szkole i w domu
13:00 – 13:15 – dyskusja
13:15 – 13:30 przerwa kawowa
III SESJA gość specjalny Scott Huddleston
13:30 – 14:45 Rutyna a niezależność i samodzielność u dzieci z autyzmem. Jak rozwijać samodzielność
u dzieci z autyzmem.
14:45 – 15:00 dyskusja
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
SESJA IV gość specjalny
Autyzm nie jest nieprzeniknionym murem
15:15 – 16:30 – Jak podążać i wkraczać w świat dziecka autystycznego: elementy pedagogiki zabawy w odniesieniu do terapii autyzmu – prezentacja autorskiego programu terapeutycznego dla dzieci z
autyzmem
– metoda opcji jako jedna ze skuteczniejszych metod terapii autyzmu pod kątem emocjonalności i budowania samoświadomości
16:30 – 16:45 – dyskusja
16:45 – 17:00 – podsumowanie konferencji ; uroczyste zakończenie, lampka wina , czas na rozmowy z prelegentami.
Prelegenci:
Scott Huddleston
Absolwent psychologii na Uniwersytecie Missouri Western State University. Doświadczenie zdobywał pracując w szpitalu psychiatrycznym, gdzie pracował z nastolatkami i dorosłymi po próbachsamobójczych a także z osobami z autyzmem, przejawiającymi trudne i niepożądane zachowania. Obecnie pracuje jako nauczyciel i ma bardzo bogate doświadczenie w terapii i nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.
Agnieszka Pylińska
Jest pedagogiem specjalnym o specjalizacji wczesna interwencja i wychowanie przedszkolne, terapeutą i nauczycielem Montessori. Uczestniczka wielu konferencji, warsztatów i szkoleń na temat autyzmu, ukończyła także kurs 1 stopnia z Integracji Sensorycznej. Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym z dziećmi autystycznymi. W swojej pracy terapeutycznej łączy założenia pedagogiki zabawy, metody opcji (Sun Rise method) oraz montessoriańskiego podejścia do dziecka. Doświadczenie pracy m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu doprowadziło ją do stworzenia i opisania jej autorskiego projektu pracy terapeutycznej z dziećmi i ich Rodzinami- „Emotiolandia”. O sobie samej mówi, że jest „Pasjonatką, zaangażowaną w pracę z dziećmi i głęboko wierząca w ich
potencjał a także nieustannie się od nich uczącą.”
Joanna Andrzejewska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany psychoterapeuta socjoterapeuta. Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, oraz na stażu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, obecnie pracuje jako psychoterapeuta młodzieży na Oddziale Leczenia Nerwic w Zagórzu oraz jest dyrektorem Poradni Sukces, Warszawskiego Ośrodka Diagnostyki Małych Dzieci z Autyzmem i z FAS.
Michalina Andrzejewska
W trakcie specjalności klinicznej, obecnie pracuje z małymi dziećmi z autyzmem. Prace swoją poddaje regularnie superwizji. W pracy z dziećmi kieruje się mottem:
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak
W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracuje metodami niedyrektywnymi, zasadą „Trzech E”: Energia; Ekscytacja; Entuzjazm
oraz pracą na pozytywnym wzmocnieniu – ,,Dzień bez pochwały jest dniem straconym’’