W naszym ośrodku wykonujemy diagnozy dzieci dotkniętych FAS oraz FASD. FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Diagnoza FASD wymaga oceny Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzieci z FAS / FASD nie można wyleczyć, ale dzięki diagnozie i terapii można poprawić ich funkcjonowanie.

Jak alkohol wpływa na ciążę?

Alkohol zaliczany jest do toksycznych substancji, a spożywany przez ciężarną, przedostaje się przez łożysko i dociera do płodu. Może to doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego oraz zahamowania wzrostu organizmu dziecka. W skrajnych przypadkach, regularne spożycie alkoholu przez kobietę w ciąży prowadzi nawet do śmierci płodu. Skala tego problemu zdaje się być w Polsce niedoszacowana, choć aktualnie FAS stwierdza się u czterech na tysiąc dzieci. To wbrew pozorom ogromna liczba chorych, dla których codzienne funkcjonowanie stanowi duży problem. Objawy sporadycznie mogą być mylone z ADHD, choć nowoczesne sposoby diagnostyczne znacznie ograniczają to ryzyko.

Objawy FAS

Dzieci ze zdiagnozowanym FAS charakteryzują się:

 • niską wagą urodzeniową,
 • małym obwodem głowy,
 • twarzą ze słabo zaznaczoną rynienką podnosową,
 • wąską górną wargą,
 • niewielkimi oczami,
 • problemami funkcjonalnymi wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
 • słabymi umiejętnościami motorycznymi,
 • problemami w nauce,
 • nieumiejętnością wyciągania wniosków, przewidywania i konsekwencji zachowania,
 • niedojrzałością emocjonalną,
 • słabymi zdolnościami adaptacyjnymi.

Wczesna diagnoza FAS

Wczesna diagnoza daje dzieciom z FAS i FASD szansę na dobrze dobraną terapię oraz na skonstruowanie indywidualnego planu terapeutycznego, tak by minimalizować objawy. Błędna diagnoza, zbyt późna lub jej brak, prowadzą do wystąpienia zaburzeń wtórnych oraz utraty szansy na zapobieganie skutkom FAS i FASD.

W 100 procentach można zapobiec powstaniu FAS/ FASD – wystarczy aby matka w czasie ciąży i karmienia piersią nie piła alkoholu.

Jak wygląda leczenie?

Podejście do FASD uzależnione jest od konkretnego przypadku, gdyż każde dziecko może doświadczać problemów nasilonych w różnych sferach życia. Zdecydowana większość wymaga jednak opieki psychologicznej, psychiatrycznej, a także zajęć z logopedą. Częsty jest również problem z prawidłowym wzrostem, dlatego niezbędne może być wsparcie gastrologa, dietetyka oraz endokrynologa. W przypadku leczenia ważna jest regularność, gdyż tylko ona może przynieść długofalowe, pozytywne efekty, ułatwiające życie codzienne.

Koszt

Diagnoza dzieci dotkniętych FAS obejmuje:

 • wywiad z rodzicem,
 • badanie psychologiczne,
 • badanie neuropsychologiczne.

Koszt wynosi 550 zł.