Wczesna diagnoza FAS i FASD

CO TO JEST FASD

FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Diagnoza FASD wymaga oceny Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dzieci z FAS / FASD nie można wyleczyć ale dzięki diagnozie i terapii można poprawić ich funkcjonowanie.

Dzieci z FAS charakteryzują się:
 • Niską wagą urodzeniową
 • Małym obwodem głowy
 • Twarz ze słabo zaznaczoną rynienką podnosową
 • Wąską górną wargą
 • Niewielkimi oczami
 • Problemami funkcjonalnymi wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • Słabymi umiejętnościami motorycznymi
 • Problemami w nauce
 • Nieumiejętnością wyciągania wniosków, przewidywania i konsekwencji
 • Niedojrzałością emocjonalną
 • Słabymi zdolnościami adaptacyjnymi

WCZESNA DIAGNOZA – NOWORODKI, NIEMOWLĘTA, MAŁE DZIECI

Wprowadzona do Polski metoda otwiera drogę do diagnozy już niemowlętom w pierwszych tygodniach życia.

Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS ?

Wczesna diagnoza daje dzieciom z FAS i FASD szansę na dobrze dobraną terapię, na skonstruowanie indywidualnego planu terapeutycznego, tak by minimalizować objawy. Błędna diagnoza, zbyt późna diagnoza lub jej brak, prowadzi do wystąpienia zaburzeń wtórnych oraz utraty szansy na zapobieganie skutkom FAS i FASD.

W 100 procentach można zapobiec powstaniu FAS/ FASD – wystarczy aby matka w czasie ciąży i karmienia piersią nie piła alkoholu.

Koszt
 • Wywiad z rodzicem, badanie psychologiczne i neuropsychologiczne: 550zł