Terapia indywidualna dla dzieci z Aspergerem

Dzieci z Zespołem Aspergera mają problem z adekwatnym reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych. Mają problem z nawiązywaniem kontaktów, rozumieniem innych osób. Potrzebne jest im wsparcie terapeutyczne w tym zakresie.
Dzieci na zajęciach grupowych:
 • uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach,
 • pracują nad koncentracją,
 • uczą się rozpoznawać własne emocje.

W naszej placówce, poza zajęciami grupowymi, prowadzimy terapię indywidualną dzieci z Aspergerem. Zespół Aspergera zaliczany jest do spektrum autyzmu i określany jest jego łagodniejszą odmianą. Pierwsze zmiany obserwowane są najczęściej po ukończeniu 3 lat, gdyż u mniejszych dzieci bardzo często nie obserwuje się niepokojących symptomów. Czym więc objawia się Zespół Aspergera? Przede wszystkim trudnościami w kontaktach społecznych, w tym problemem z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji. Według szacunków, w naszym kraju Zespół Aspergera dotyka ponad 300 tys. osób. Tendencja ta – głównie ze względu na wydłużanie się okresu życia – ma być wzrostowa.

Jak leczy się Zespół Aspergera?

Choć nie istnieje ani skuteczna metoda, ani lekarstwo pozwalające leczyć to zaburzenie, możliwe jest łagodzenie objawów. Przydatny jest m.in. trening umiejętności społecznych, który również prowadzimy w naszej placówce, a także inne zajęcia, takie jak psychoterapia behawioralno-poznawcza. Ze względu na fakt, że dzieci z tą jednostką mają trudności z komunikowaniem się, najbardziej efektywne są zajęcia terapii grupowej dla dzieci z Aspergerem, najlepiej prowadzona w niewielkich grupach by móc monitorować ich postępy. Efekty takich zajęć są nie do przecenienia, gdyż pozwalają pociechom na zdecydowaną poprawę umiejętności budowania relacji, lepsze radzenie sobie w stresujących momentach, a także unikanie agresywnych zachowań. Rodzice powinni pełnić aktywną rolę w tej drodze, dlatego zajmujemy się również organizowaniem warsztatów dla rodziców dzieci z Aspergerem.

Dzięki nim opiekunowie nabywają umiejętności, dzięki którym uczą się jak wpływać na zachowanie dziecka i jak pomagać mu w życiu codziennym.

Efekty terapii

W procesie terapeutycznym rodzice są najważniejszymi partnerami w terapii dziecka.
Efekty dla uczestników grupy (dzieci i młodzież) obejmują:

 • przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie,
 • łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań,
 • poprawa w relacjach z innymi ludźmi.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

 

Zapisy przez sekretariat

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
 • warsztaty dla rodziców