Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Dzieci z Zespołem Aspergera mają problem z adekwatnym reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych. Mają problem z nawiązywaniem kontaktów, rozumieniem innych osób. Potrzebne jest im wsparcie terapeutyczne w tym zakresie.
Dzieci na zajęciach grupowych:

 • uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach,
 • pracują nad koncentracją,
 • uczą się rozpoznawać własne emocje.

Nie można mówić o terapii dziecka na jednej płaszczyźnie kontaktów. Terapia jest skuteczna, gdy jest konsekwentnie stosowana w środowisku wychowania dziecka czyli w domu i w szkole. W procesie terapeutycznym rodzice są najważniejszymi partnerami w terapii dziecka.

Efekty dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):

 • przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie
 • łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań
 • poprawa w relacjach z innymi ludźmi.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

 

Zapisy przez sekretariat

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
 • warsztaty dla rodziców