Miejsce

Ski Mazury, Okrągłe

Tradycyjnie obóz odbył się w Okrągłym, w pensjonacie Sielanka. W tym roku dopisały warunki zimowe, szaleństwo na śniegu, szkółka narciarska to były atrakcje tego wyjazdu, no i oczywiście zimowy wyjazd na safari, na saniach. Szukaliśmy tropów leśnych zwierząt.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2351.382394308272!2d21.983790315514355!3d53.88940698009642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46e1907830325427%3A0xf54ccaa4996e142f!2sO%C5%9Brodek+Mazurski+Pensjonat+Sielanka+Narty+Safari!5e0!3m2!1spl!2ses!4v1495745654840" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>