Grupa terapeutyczna dla kobiet – Rozmowy o tożsamości seksualnej

Początek – styczeń 2023

Grupa terapeutyczna skierowana do kobiet będących w niestandardowych relacjach partnerskich,
dla kobiet, które przeżywają trudności w nawiązywaniu relacji. Będziemy rozmawiać o trudach nawiązywania relacji, samotności, wykluczeniu, akceptacji, lęku, tożsamości, poznawaniu i rozumieniu siebie. To miejsce, gdzie możemy spotkać osoby mające podobne przeżycia, podobne lęki, szukających poprawy w relacjach. To także miejsce dla tych kobiet, które doznają obniżenia nastroju.

Co daje?
Terapia grupowa pomaga rozpoznawać nasze deficyty i mocne strony w budowaniu kontaktów międzyludzkich, a także uczy konstruktywnych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi, takich jak: asertywność, aktywne słuchanie czy skuteczna komunikacja.

Czas trwania:
Grupa ma charakter długoterminowy, półotwarty, to znaczy że nowe osoby mogą dołączyć do grupy o ile proces grupowy na to pozwala. Pojawienie się nowych uczestników ma wymiar terapeutyczny. Uczestnicy jak i nowi członkowie w momencie dołączenia przeżywają różne emocje związane z utratami. Dzięki temu, każdy z uczestników może bardziej świadomie przeżywać swoje emocje.

Czas trwania grupy dla każdej z uczestniczek jest indywidualny.

Zapraszamy do dwuletniej grupy terapeutycznej. 
Liczebność grupy – od 6 do 10 osób.
Sesja grupowa trwa 90 minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Nabór do grupy odbywa się po odbyciu wcześniejszej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupę.

Koszt to 500 zł  miesięcznie (płatne co każde 4 sesje)