Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Początek – 26.10.2022

Grupa terapeutyczna skierowana do osób, które przeżywają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, a także obserwują problemy w trwających już w swoim życiu związkach. Umożliwia rozwiązywanie indywidualnych problemów w oparciu o możliwości, jakie daje zaangażowanie i doświadczenie pozostałych uczestników oraz terapeutów.

Dla kogo?
Dla osób będących w kryzysie życiowym lub przeżywających długotrwałe problemy interpersonalne. Korzyści z grupy terapeutycznej mogą odnieść też osoby, które chcą przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu wśród ludzi i poprawić jakość budowanych relacji.

Co daje?
Terapia grupowa pomaga rozpoznawać nasze deficyty i mocne strony w budowaniu kontaktów międzyludzkich, a także uczy konstruktywnych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi, takich jak: asertywność, aktywne słuchanie czy skuteczna komunikacja.

Czas trwania:
Grupa ma charakter półotwarty, to znaczy że nowe osoby mogą dołączyć do grupy, o ile proces grupowy na to pozwala. Pojawienie się nowych uczestników ma wymiar terapeutyczny. Uczestnicy jak i nowi członkowie w momencie dołączenia przeżywają różne emocje związane z utratami. Dzięki temu, każdy z uczestników może bardziej świadomie przeżywać swoje emocje.

Liczebność grupy – od 6 do 12 osób.
Sesja grupowa trwa 90 minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu.

O dołączeniu do grupy decyduje wcześniejsza konsultacja indywidualna z terapeutą prowadzącym grupę.

Koszt to 450 zł miesięcznie (płatne co 4 sesje)