Diagnoza i Psychoterapia Młodzieży – studium przygotowujące do pracy diagnostyczno terapeutycznej.

 

Terminy zjazdów:

Studium obejmuje sześć zjazdów weekendowych. Zajęcia odbywać się będą w drugie weekendy – początek październik 2022.

Godziny zajęć: sobota 9:00 – 17:00, niedziela: 9:00 – 15:00.

Miejsce: Warszawa – Ursynów ul. Pustułeczki 37a
Cena: 600 zł za każdy zjazd
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z młodzieżą.

Uczestnicy zdobędą też kwalifikacje do pracy z Rodzicami z zakresu psychoedukacji i prowadzenia grup warsztatowych.

Na szkolenie zapraszamy specjalistów, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z młodzieżą.

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni trenerzy, terapeuci, pracujący terapeutycznie z pacjentami młodzieżowymi.

Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta psychodynamiczny. Certyfikowany socjoterapeuta. W trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Honorata Bubła – psycholog w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Trener Umiejętności Społecznych.

Aleksandra Zmuda – psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, prowadzi grupy warsztatowe dla Rodziców.

Zakres programowy:

Terapia grupowa (Honorata Bubła)
• założenia teoretyczne,
• gry i zabawy terapeutyczne (w formie warsztatów).

Indywidualna terapia fas, zaburzenia więzi, trauma relacyjna (Honorata Bubła):

• teoria zaburzeń,
• techniki pracy na relacji terapeutycznej,
• terapia zabawą.

Praca z nastolatką z zaburzeniami odżywiania rozumienie analityczne i systemowe (Honorata Bubła)

• anoreksja nervosa – charakterystyka zaburzenia,
• Anoreksja w filmie – warsztat omawiający fragmenty filmów,
• Obraz choroby według pacjentek – warsztat dot. analizy wypowiedzi i wystąpień osób chorujących – dyskusja
• studium przypadku – warsztaty dla grupy(na każdym zjeździe / warsztacie można pracować z inną częścią np. diagnoza, zalecenia dla rodziny, analiza historii życia pacjentki, mechanizmy obronne, praca z oporem, techniki terapii psychodynamicznej)

Psychoterapia nastolatków w kryzysie suicydalnym (Joanna Andrzejewska):

• Nastolatek z depresją – prezentacja objawów, diagnoza, omówienie technik terapeutycznych
• Pierwszy kontakt terapeutyczny z nastolatkiem w kryzysie suicydalnym,
• Praca terapeutyczna nastolatkiem z myślami samobójczymi, interwencje, kontrakty, kwestionariusze diagnostyczne
• Praca terapeutyczna z nastolatkiem dokonującym samouszkodzeń, interwencje, kontrakty, kwestionariusze diagnostyczne
• Studium przypadku
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Nastolatek z nieprawidłowo kształtującą się osobowością (Joanna Andrzejewska )
• Nieprawidłowo kształtująca się osobowość różnice IDC 10 – IDC 11
• Opis przypadku nastolatka narcystycznego
• Opis przypadku nastolatka z zachowaniami antyspołecznymi
• Opis przypadku nastolatka psychotycznego
• Praca z Rodzicami
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Warsztaty dla Rodziców w trakcie rozwodu (Joanna Andrzejewska )
• Omówienie pracy warsztatowej z grupą rodziców w trakcie rozwodu. Jak przygotować dziecko do rozwodu rodziców. Omówienie cyklu spotkań z Rodzicami.
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Warsztaty dla Rodziców dzieci z ADHD (Aleksandra Zmuda):
• Omówienie cyklu spotkań z Rodzicami, psychoedukacja, systemy rodzinne, strategie na objawy
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Studium kończy się egzaminem pisemnym – opis przypadku

Uczestnicy otrzymują:
– materiały, kwestionariusze , druki wywiadów.
– certyfikaty (imienne certyfikaty otrzymują uczestnicy, którzy byli obecni na min pięciu z sześciu zjazdów, opłacili wszystkie zjazdy i uzyskali pozytywną ocenę na egzaminie)

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo biuro@osrodeksukces.pl lub telefonicznie: 22 251 69 25

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.
O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.