Cennik dorośli

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi.  Sesje te służą wstępnej diagnozie problemu zgłaszanego przez pacjenta i zaproponowaniu formy pomocy.