Cennik dorośli

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi.  Sesje te służą wstępnej diagnozie problemu zgłaszanego przez pacjenta i zaproponowaniu formy pomocy.

Cennik wizyt : 

 Psychoterapia – psychoterapeuta w trakcie 4 – ro letniego szkolenia : 

Konsultacja 160 zł 

Kolejne sesje 150 zł 

Psychoterapia – psychoterapeuta po 4 – letniej szkole ( dyplom /
certyfikat / specjalizacja ) – 180 zł