Staże dla psychologów i pedagogów oraz studentów

W obecnej chwili trwa nabór na 3 miesięczny staż „Terapeuta grupowy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”.

Staż daje możliwość nauki prowadzenia socjoterapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak ADHD, autyzm i Zespół Aspergera oraz poznania procesu grupowego i diagnozy dzieci i młodzieży w kierunku ADHD, autyzmu oraz dotkniętych FAS, współpracy z ich rodzicami oraz szkołami.

Kwalifikacje na staż
  • przeslanie CV na adres mailowy Poradni SUKCES
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • zaświadczenie o niekaralności
Warunki ukończenia stażu
  • udział w jednej z grup terapeutycznych
  • przedstawienie opisu przypadku
  • udział w superwizjach w Poradni SUKCES
  • pozytywna opinia superwizora i opiekuna stażu