„Ustawa Kamilka” szkolenie kompleksowe – Warszawa 14.06

599,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Warszawa, ulica Niedźwiedzia 4b

14 czerwca 2024 w godzinach 9:00 – 15:00
Uczestnicy otrzymują 4 certyfikaty: „Standardy Ochrony Małoletnich”, „Procedura Niebieskiej Karty”, „Diagnozowanie przemocy w rodzinie i praca z dzieckiem krzywdzonym”, „Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie”.

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Instytucje i placówki będą zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024r.

Prowadzi: Joanna Andrzejewska: psychoterapeuta, ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany socjoterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Obecnie w trakcie dwuletniego, podyplomowego szkolenia z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

Program szkolenia:

Część 1:

1. Standardy ochrony małoletnich – kogo dotyczą.
2. Podstawowe punkty ochrony małoletnich:
– wdrażanie standardów w Placówkach: szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale,
– co musi się znaleźć w regulaminie Placówek,
– standardy ochrony małoletnich – przepisy dla personelu,
– tworzenie procedur zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia małoletnich,
– jak monitorować standardy ochrony małoletnich.
3. Standardy ochrony małoletnich – wersja dla dzieci i młodzieży.
4. Standardy ochrony małoletnich wersja dla Rodziców.

Część 2:

1. Dziecko skrzywdzone, etiologia problemu
2. Studia przypadków skrzywdzenia dziecka
3. Konsekwencje skrzywdzenia dziecka
4. System opieki nad dzieckiem
5. Procedura Niebieskiej Karty – przepisy i zastosowanie
6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci młodszych i starszych
7. Jak wypełniać kwestionariusz Niebieskiej Karty

Część 3:

1. Portret dziecka krzywdzonego – jak rozpoznać oznaki przemocy.
2. Praca z traumą.
3. Rozmowa z dzieckiem po traumie.
4. Przemoc w rodzinie, podejście systemowe.
5. Bezpieczeństwo w rodzinie, a proces diagnostyczny przemocy.
6. Kultura języka, a przemoc.
7. Ofiary przemocy, świadkowie i osoby, które doświadczyły przemocy.
8. Współpraca w procesie diagnostycznym, prawnym i interwencji terapeutycznej.
9. Procedura Niebieskiej Karty.

Część 4:

1. Obraz dziecka wykorzystywanego seksualnie,
2. Diagnoza,
3. Praca terapeutyczna z dzieckiem,
4. Przygotowanie dziecka do przesłuchania,
5. Terapia grupowa dla dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi,
6. Praca z Rodzicem.

Uczestnicy otrzymują
1. Dostęp 14 dni do nagrania szkolenia
2. Skrypt
3. Gotowe wzory dokumentów dla placówek
4. Gotowe wzory dokumentów wersja dla dzieci i rodziców
5. Zaświadczenie w formie PDF
6. Arkusz diagnostyczny oceny ryzyka stosowania przemocy domowej wobec dziecka/małoletniego
7. Arkusz diagnostyczny przemocy w rodzinie wobec dzieci
8. Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy wobec dziecka w rodzinie ( dla dzieci młodszych i starszych)