Trening Kontroli Złości – certyfikowane szkolenie (online/stacjonarnie) 25.11.22

350,00 

Kategoria:

Opis

Możliwość udziału stacjonarnie oraz online – prosimy o informacje w komentarzu jaki rodzaj Państwo wybierają. Link do szkolenia wysyłamy do godziny przed rozpoczęciem.

25.11.2022 Warszawa, ul. Pustułeczki 37a godziny: 14:00 – 19:00

Koszt:
Do 30.10 – 250 zł Od 1.11. – 350 zł

Aby zostać Trenerem Kontroli Złości należy ukończyć kurs certyfikacyjny. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się prowadzić zajęcia z grupą, tworzyć programy grupowe z zakresu pracy nad trudnymi emocjami. Nauczą się jak pracować z dziećmi i młodzieżą by na trudne emocje lub w chwilach wzburzenia, reagowali w sposób prospołeczny, nieagresywny.

Udział w kursie i jego ukończenie daje uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie prowadzi: Honorata Bubła, psycholog, Trener Umiejętności Społecznych

Program:

1.Trening Kontroli Złości – cele i założenia
2. Jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć
3. Harmonogram kolejnych sesji TKZ
4. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
5. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
6. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
7. Gry, ćwiczenia, pomoce do wykorzystania na zajęciach
8. Jak prowadzić dokumentację z zajęć
9. Trudne sytuacje w grupie – skuteczne interwencje na wybuchy złości, gniewu, frustracji, odmowy, zachowania opozycyjno – buntownicze

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze Treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym szkoleniu oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu Certyfikat Trenera Kontroli Złości.
Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.