Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości – Online 29-30.06

499,00 

Kategoria:

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości. Dwa certyfikaty bez egzaminu.

Termin: 29-30.06.2023 17:00 – 20:00 Dostęp do nagrania szkolenia 7 dni – nie ma konieczności uczestnictwa „na żywo”

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikaty : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Program:
Sobota
1.Dzieci z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne.
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup.
4.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Dziewięć kroków trenera TUS i TKZ: Jak prowadzimy zajęcia.
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności.
7. Jak uczymy dzieci umiejętności społecznych.
7. Tworzenie scenariuszy TUS.
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy.
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ.

Niedziela – Trening Kontroli Złości

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć.
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze.
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć.
6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć.

Uczestnicy otrzymują:
5 filmów szkoleniowych do samodzielnego odsłuchania (nielimitowany dostęp do nagrań):

1. Zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2. Zachowania Trudne podczas zajęć TUS – jak reagować,
3. Jak reagować na wybuchy złości u dzieci w wieku przedszkolnym,
4. Jak wyposażyć gabinet TUS,
5. TUS dla dzieci z autyzmem.

– skrypt zawierający: kwestionariusze dla trenerów, wywiad z rodzicami, przykładowe scenariusze, karty pracy,
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział i będą aktywni podczas szkolenia, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.