Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości – Online 20-21.05

599,00 

Kategorie: ,

Opis

Szkolenie w formie online – link do spotkania zostanie przesłany na podany adres e-mail do 30 minut przed rozpoczęciem.

Szkolenie z 7-dniowym dostępem do nagrania.
Uzyskanie certyfikatu: Należy uczestniczyć w całym kursie „na żywo” lub po obejrzeniu nagrania zaliczyć pisemny egzamin – zadania zostaną przekazane po szkoleniu.

Sobota: 9:00 – 14:00, niedziela: 9:00 – 12:00
Uzupełnieniem szkolenia będą dwa filmy szkoleniowe.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

PROGRAM:

Sobota
1.Dzieci z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Dziewięć kroków trenera TUS i TKZ: Jak prowadzimy zajęcia
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7. Jak uczymy dzieci umiejętności społecznych
7. Tworzenie scenariuszy TUS
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
– Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym.

Certyfikacja – dwa certyfikaty: Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.