Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości – Kraków 2-3.09

599,00 

Kategorie: ,

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

2-3.09.2023 Kraków (miejsce szkolenia będziemy podawać w osobnym mailu około miesiąc przed datą szkolenia)
Sobota: 10:00 – 18:00 (w sobotę przewidziana jest przerwa 75 minut) Niedziela: 10:00 – 15:00

Prowadzący: Joanna Andrzejewska: psychoterapeuta dzieci i młodzieży, ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii KCP oraz dwu letnią, podyplomową Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, certyfikowany socjoterapeuta i Trener TUS

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu: Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Sobota:
1. Dzieci z orzeczeniami– jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup: omówienie na konkretnych opisach przypadków,
4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. Omówienie zabaw do wykorzystania podczas zajęć
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela, Trening Kontroli Złości:

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
materiały szkoleniowe – skrypt zawierający:
– kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu Kontroli Złości
– karty pracy do zajęć
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.