Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 04-05.11 Wrocław

799,00 

Kategorie: ,

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Sobota: 10:00 – 16:00 (przewidziana przerwa 75 minut), Niedziela: 10:00 – 14:00
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

Dokładny adres podamy wkrótce.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

TUS:

  1. Dzieci z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
  2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
  3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
  4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
  5. Dziewięć kroków trenera TUS i TKZ: Jak prowadzimy zajęcia
  6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
  7. Jak uczymy dzieci umiejętności społecznych
  8. Tworzenie scenariuszy TUS
  9. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
  10. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Trening Kontroli Złości:

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
Pakiety dla trenerów
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Szkolenie prowadzić będzie: Joanna Andrzejewska

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.