Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 6-7.05 Toruń

829,00 

Kategoria:

Opis

Zapraszamy na szkolenie trenerskie na Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości, które odbędzie się w dniach 6-7 maja 2023 roku w Toruniu. Cena za uczestnictwo wynosi 829 zł.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych, to nasze szkolenie jest dla Ciebie. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikaty: Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości, uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

W sobotę (10-17 z przerwą 1,15 h) omówione zostaną m.in. objawy dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera jako uczestnicy zajęć grupowych, trening umiejętności społecznych – założenia teoretyczne, tworzenie grup TUS, struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, omówienie wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem, kształtowanie kompetencji społecznych, prezentacja i omówienie przydatnych pomocy, a także w co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ.

W niedzielę (10-15) odbyć się będzie trening Kontroli Złości, gdzie omówione zostaną m.in. jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, nauka radzenia sobie ze złością, praca z zachowaniami agresywnymi, jak prowadzić dokumentację z zajęć. Uczestnicy otrzymają także skrypt zawierający kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu kontroli złości, karty pracy do zajęć, przykład dokumentacji zajęć, przykład zadań domowych dla dzieci oraz tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym i dwa filmy szkoleniowe do odsłuchania.

Osoby obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz posiadające opłacony udział otrzymają dwa certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Certyfikacja
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.