Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 17-18.06 Koszalin

699,00 

Kategoria:

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

17-18.06.2023 Koszalin (dokładny adres sali podamy wkrótce)

Szkolenie prowadzić będzie: Monika Borysewicz: pedagog, socjoterapeuta, Trener TUS i TKZ. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Rodzin Zastępczych. Brała udział w szkoleniach: Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie zastępczej, Trening komunikacji interpersonalnej, Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Na co dzień prowadzi grupy TUS.

Sobota: 10:00-16:00
Niedziela: 10:00-14:00

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.

Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Sobota:
1. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
2. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
3. Praca na studium przypadków
4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy

Niedziela:

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji,
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji,
3. Tworzenie scenariuszy zajęć
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
– skrypt zawierający: spis umiejętności społecznych, wywiad z Rodzicami, karty dla Trenerów do ewaluacji zajęć, arkusz do dokumentacji zajęć.
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu Kontroli Złości
– wzory kart pracy do zajęć
– propozycje prac domowych
– arkusz oceny radzenia sobie ze złością i gniewem
– tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym
– Pięć filmów szkoleniowych:
1. Dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD: opis zachowań
2. Dzieci ze Spektrum – opis objawów,
3. Dzieci z zaburzeniami lękowymi – opis objawów
4. Jak przygotować salę / gabinet do zajęć TUS
5. Procedury na zachowania trudne, niebezpieczne, agresywne – interwencje Trenerów na zajęciach
filmy szkoleniowe prowadzi Joanna Andrzejewska

 

Certyfikacja
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.