Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 15-16.04 Kielce

599,00 

Kategoria:

Opis

Jedno szkolenie – dwa certyfikaty!

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych, zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, które zakończy się przyznaniem dwóch certyfikatów.

Cena za udział w szkoleniu wynosi 799 zł, jednak jeśli zapiszesz się do 10 marca, skorzystasz z promocji i zapłacisz tylko 599 zł.

Szkolenie odbędzie się w sobotę w godzinach 10-17 (z przerwą 1,15 h) oraz w niedzielę w godzinach 10-15.

Program szkolenia:

Sobota:

Dzieci z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera, ADHD, Autyzmem – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne.
Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup.
Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka.
Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności.
Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy.
Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy.
W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ.

Niedziela – Trening Kontroli Złości:

Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć.
Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze.
Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć.
Jak prowadzić dokumentację z zajęć.

Uczestnicy otrzymają w ramach szkolenia wiele wartościowych materiałów i narzędzi. Do podstawowych materiałów szkoleniowych należą skrypty, które pomogą prowadzącemu dokładnie przygotować się do zajęć, jak również kwestionariusze dla rodziców i do ewaluacji zajęć, które pozwolą na śledzenie postępów uczestników.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który umożliwi im poznanie indywidualnych potrzeb i wyzwań, jakie stawia przed nimi każdy z podopiecznych. Scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem oraz Treningu kontroli złości pozwolą na zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznych zajęć terapeutycznych, które zaspokoją potrzeby uczestników.

Aby ułatwić prowadzenie zajęć, uczestnicy otrzymają również wzory kart pracy oraz dwa filmy szkoleniowe: „Jak przygotować salę/gabinet do zajęć TUS” oraz „Procedury na zachowania trudne, niebezpieczne, agresywne – interwencje Trenerów na zajęciach”, prowadzone przez doświadczoną specjalistkę, Joannę Andrzejewską. Wszystkie te materiały i narzędzia są niezwykle wartościowe dla osób pracujących z osobami z autyzmem i pozwolą im na lepsze zrozumienie tej niezwykle złożonej i wymagającej pracy tematyki. Ponadto, uczestnicy będą mieli tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym, co pozwoli im na zadawanie pytań oraz uzyskanie fachowej pomocy w trudnych sytuacjach.

Faktury imienne – wystawiamy na życzenie, chęć otrzymania należy zgłosić najpóźniej 3 miesiące od dnia zakupu.
Faktury na firmę – wystawiamy, tylko jeśli w adnotacji do zamówienia znalazł się poprawny numer NIP, paragony drukujemy na bieżąco, po wydrukowaniu paragonu bez numeru NIP nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę.

Odroczone płatności dla placówek – wystawiamy z 14-dniowym terminem płatności, zapisu na szkolenie należy dokonać drogą mailową podając dane do faktury, imię i nazwisko uczestników oraz ich adresy mailowe.

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.