Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 15-16.04 Bydgoszcz

599,00 

Kategorie: ,

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Sobota: 10:00 – 17:00 (w sobotę przewidziana jest przerwa 75 minut), niedziela 10:00 – 15:00

Szkolenie stacjonarne w Bydgoszczy – dokładny adres podamy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Program:
Sobota
1. Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
10. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela – Trening Kontroli Złości

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
3. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
4. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
5. Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
– skrypt
– wywiad z rodzicem
– karty pracy
– przykładowe scenki
– Dostęp do dwóch filmów szkoleniowych:
A) TUS dla dzieci z autyzmem
B) TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie prowadzić będzie: Aleksandra Zmuda – doświadczony psycholog oraz trener TUS.

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.