Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 04-05.02

499,00 

Opis

Szkolenie w formie online – link do spotkania zostanie przesłany na podany adres e-mail do 30 minut przed rozpoczęciem.

Sobota: 9:00 – 14:00, niedziela: 9:00 – 12:00
Uzupełnieniem szkolenia będą dwa filmy szkoleniowe.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu : Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

PROGRAM:
Sobota – TUS
1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
4.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela – Trening Kontroli Złości

1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym.

Certyfikacja
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział i będą aktywni podczas szkolenia, otrzymają w zaliczeniu dwa certyfikaty: Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć.

Prowadzący: Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta, ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii KCP, psychoterapeuta dzieci i młodzieży po ukończonej dwu letniej podyplomowej szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, certyfikowany socjoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.