Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży + TUS II stopień – online 15.12.2023

549,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie z dostępem do nagrania – nie ma konieczności uczestnictwa „na żywo” (7 dni)

Godziny części online (webinar nagrywany) : 13:00 – 15:00
Uczestnicy otrzymują w ramach szkolenia 5 filmów do samodzielnego odsłuchania (na certyfikacie wystawiamy 10h szkoleniowych – doliczamy pracę własną z filmami):
1. Trening Umiejętności Społecznych II stopień
2. Zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym,
3. Zachowania Trudne podczas zajęć TUS – jak reagować,
4. Jak wyposażyć gabinet TUS,
5. TUS dla dzieci z autyzmem.

Prowadzący: Michalina Rojek

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Szkolenie zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

 • Program:
  1. Dzieci z orzeczeniami jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
  2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
  3. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem
  4. Jak prowadzić TUS dla młodzieży – przykładowe zabawy dla nastolatków
  5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
  6. Praca z zachowaniami agresywnymi
  7. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
  8. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
  9. Jak prowadzić nabór do grup
  10. Tworzenie scenariuszy zajęć

Uczestnicy otrzymują:

 • – Pakiet 4 teczek trenera TUS&TKZ (Pakiet TUS&TKZ, Pakiet trenera TUS dla dzieci z autyzmem, Pakiet trenera TUS dla nastolatków, pakiet trenera TUS – kroki umiejętności) w wersji cyfrowej
  – materiały szkoleniowe – skrypt
  – kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
  – Karty emocji pomoc wysyłana pocztą
 • Świąteczna gra na TUS
 • Świąteczny pakiet TUS – wysyłane pocztą

– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości
– Gra terapeutyczna ,,Nerwy nie w konserwy” – pomoc wysyłana pocztą
– certyfikat PDF, Oryginał płatny dodatkowo 45 zł na konto mBank: 35 1140 2004 0000 3102 7705 9038 z tytułem – imię, nazwisko, nazwa szkolenia

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.