Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży szkolenie online 27.05.2022

119,00 

Opis

Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży szkolenie online
Zapraszamy na trenerskie szkolenie TUS – częściowo dofinansowane, koszt dla uczestników – 120 zł / osoba
Termin : 27.05.2022
Godziny 16:00 – 21:00
Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.
Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie.
Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
Program:

1. Założenia teoretyczne
2. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem
3.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
4.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
5.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
6. Jak prowadzić nabór do grup

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– przykładowe scenariusze TUS
– karty pracy do zajęć
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
– skrypt zabawami grupowymi
Szkolenie bez egzaminu końcowego
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

– zaświadczenia przesyłamy w formie PDF, jeśli życzą sobie Państwo zaświadczenie w wersji papierowej, wysyłamy je kurierem, w tym celu prosimy o dokonanie opłaty 30 zł na konto
mBank: 35 1140 2004 0000 3102 7705 9038, w tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko i temat szkolenia

W przypadku jeśli za szkolenie ma płacić placówka i potrzebują Państwo faktury przelewowej, prosimy o zapisy drogą mailową: biuro@osrodeksukces.pl lub telefonicznie 22 251 69 25