Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży szkolenie online 6.08.2021

300,00 

Na stanie

Opis

Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży

Termin: 6.08.2021

Godz. 10:00 – 15:00

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Szkolenie z egzaminem zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

PROGRAM

  1. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne

2. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

3.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

4.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

5.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

6. Jak prowadzić nabór do grup

Uczestnicy otrzymują:

– materiały szkoleniowe – skrypt

– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami

– przykładowe scenariusze TUS

– karty pracy do zajęć

– karty emocji

– przykład dokumentacji zajęć

– przykład zadań domowych dla dzieci

– skrypt  zabawami grupowymi

Certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem. Po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

– zaświadczenia przesyłamy  w formie PDF, jeśli życzą sobie Państwo zaświadczenie w wersji papierowej, wysyłamy je kurierem , w tym celu prosimy o dokonanie opłaty 25 zł na konto

mBank: 35 1140 2004 0000 3102 7705 9038, w tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko i temat szkolenia