Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży (online) 01.10.22

450,00 

Kategoria:

Opis

Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży (online)
Termin: 1.10.2022
Godziny: 9:00 – 15:00
Cena: 450 zł

Forma zajęć online: wykłady i warsztaty, udział w czasie rzeczywistym.
Należy mieć sprawny mikrofon, kamera nie jest wymagana.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Szkolenie zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

PROGRAM
1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem
4. Jak prowadzić TUS dla młodzieży – przykładowe zabawy dla nastolatków
5.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6.Praca z zachowaniami agresywnymi
7.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
8.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
9. Jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji , scenariusze zajęć
10. Jak prowadzić nabór do grup
11. Tworzenie scenariuszy zajęć

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
– skrypt zabawami grupowymi
Certyfikacja – warunki:
– opłacenie udziału
– Obecność 100% na zajęciach online
– aktywny udział
Uczestnicy otrzymują:
– certyfikat
– Skrypt trenera z kartami pracy i scenariuszami
– Skrypt z podstawa teoretyczna

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszen