Trener Umiejętności Społecznych (2 stopnie) i Kontroli Złości – Gdańsk 24.08

699,00 899,00 

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – trzy certyfikaty

24.08.2024 Sobota: 10:00 – 17:00 Gdańsk – dokładny adres podamy do 9 sierpnia

Cena podstawowa 599 zł – Szkolenie TUS i TKZ
Cena premium 999 zł – szkolenie TUS i TKZ, rozszerzenie TUS o 2 stopień, książka „Trening radzenia sobie ze złością – podręcznik trenera” autorstwa Joanny Andrzejewskiej oraz pakiet autorskich teczek z pomocami na zajęcia (link)

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu: Trenera Umiejętności Społecznych 1 stopnia i 2 stopnia oraz Trenera Kontroli Złości.

Szkolenie uzupełnione jest o filmy szkoleniowe wysyłane uczestnikom, w części stacjonarnej zajmiemy się elementami warsztatowymi. Łącznie na certyfikacie TUS znajduje się 10h szkoleniowych, TKZ 5h, a TUS 2 stopnia 4h.

Trening Umiejętności Społecznych
1. Dzieci z orzeczeniami– jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup: omówienie na konkretnych opisach przypadków,
4. Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6. Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. Omówienie zabaw do wykorzystania podczas zajęć
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

TUS II stopień – uczestnicy dostają dostęp do nagrania szkolenia bez limitu czasu.

Program:
1. TUS dla dzieci z autyzmem: etapy wprowadzania dziecka ze spektrum do grup.
2. Fazy grupy terapeutycznej.
3. Role grupowe.
4. Jak trenerzy mogą interweniować, gdy uczestnik grupy pełni rolę „kozła ofiarnego”.
5. Reagowanie na trudne zachowania dzieci.

Trening Kontroli Złości:

1. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6. Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Uczestnicy otrzymują:
materiały szkoleniowe – skrypt zawierający:
– kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu Kontroli Złości
– karty pracy do zajęć
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja
Osoby, które będą obecne na całym dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Osoby, którym za udział ma płacić placówka, na podstawie faktury proszone są o zgłoszenie się poprzez maila biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.