Terapia zabawą – techniki pracy z dziećmi 12.05 Warszawa

299,00 

Kategoria:

Opis

Termin: 12.05.2023 (piątek) 14:00 – 19:00
Szkolenie skierowane jest do Nauczycieli, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, pracowników Domów Dziecka, terapeutów zajęciowych.

Program:
1. Etapy rozwoju zabawy
2. Przeprowadzanie procesu konsultacji do terapii
3. Wywiad z rodzicami, o co pytać
4. Prowadzenie wywiadu z dzieckiem poprzez zabawę, z wykorzystaniem pacynek
5. Zabawy służące nawiązaniu kontaktu terapeutycznego
6. Siła piasku – piasek w wykorzystaniu w terapii zabawą
7. Proces terapeutyczny
8. Opis przypadku i procesu terapii dziecka 7 letniego
9. Formy oddziaływań terapeutycznych poprzez zabawę
10. Prezentacja pomocy wykorzystywanych w terapii zabawą
11. Propozycje zabaw
12. Terapia zabawą dzieci z rodzin gdzie rodzice się rozwodzą
13. Praca z lękiem z wykorzystaniem zabawy
14. Terapia zabawą w procesie grupowym
15. Proces kończenia terapii
16. Jak wyposażyć „Pokój zabaw”

Prowadzący szkolenie:
Joanna Andrzejewska: dyplomowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany socjoterapeuta.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują
– materiały (skrypt, opis zabaw, spis zabawek przydatnych w pokoju zabaw)

W przypadku nieobecności na szkoleniu zwroty opłat nie przysługują, istnieje możliwość wzięcia udziału w innym terminie lub przeniesienia płatności na inne szkolenie.
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Faktury imienne – wystawiamy na życzenie, chęć otrzymania należy zgłosić najpóźniej 3 miesiące od dnia zakupu.
Faktury na firmę – wystawiamy, tylko jeśli w adnotacji do zamówienia znalazł się poprawny numer NIP, paragony drukujemy na bieżąco, po wydrukowaniu paragonu bez numeru NIP nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę.

Odroczone płatności dla placówek – wystawiamy z 14-dniowym terminem płatności, zapisu na szkolenie należy dokonać drogą mailową podając dane do faktury, imię i nazwisko uczestników oraz ich adresy mailowe.