Świadomy rodzic – Warsztaty online dla Rodziców dzieci z ADHD, ZA, zaburzenia zachowania

599,00 

Kategorie: ,

Opis

Początek zajęć 4.10.22
Ilość zajęć: 10 spotkań po 120 minut.

Prowadzenie: Aleksandra Zmuda: psycholog, Trener Umiejętności Społecznych

Spotkania odbywać się będą na platformie ZOOM, linki z dostępem będą rozsyłane w dniu warsztatów.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno– buntowniczymi

Rodzice otrzymują skrypt z praktycznymi poradami.

Tematy poruszane na warsztatach:
trudności dzieci w domu, szkole, wśród rówieśników i jak sobie z nimi radzi,
czy moje dziecko ma ADHD, ZA, zaburzenia zachowania?
jak wydawać polecenia by je dziecko wykonało,
sposoby na skrócenie i usprawnienie czasu odrabiania lekcji,
jak rozmawiać z dzieckiem żeby nas słuchało,
domowy system zasad, konsekwencji, nagród: jak nagradzać, jakie stawiać konsekwencje,
jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym lub wybuchami agresji,
jak chwalić swoje dzieci,
jak rozmawiać z nauczycielem, żeby wspierał nasze dziecko.

Uczestnicy warsztatów otrzymują skrypt oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.