Studium socjoterapii – Warszawa

400,00 

Kategoria:

Opis

Studium socjoterapii 

Studium obejmuje sześć zjazdów weekendowych i jeden weekend wyjazdowy gdzie będzie intensywny trening interpersonalny i superwizja pracy własnej (piątek – niedziela ) . Intensywny trening weekendowy realizowany jest na zakończenie studium. 

Studium zawierać też będzie zajęcia z TUS, uczestnicy otrzymają osobny certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. 

Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Warszawie ul. Pustułeczki 37 a 

Terminy zjazdów 

11-12.09.2021

9-10.10.2021

6-7.11.2021

11-12.12.2021

8-9.012022

12-13.02.2022

Intensywny weekend socjoterapeutyczny: 18-20.03.2022 

Cena za zjazd: 400 zł/ zjazd  (nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty ) 

Opłata za Intensywny  weekend jest dodatkowa , 700 zł + koszty pobytu w hotelu . Miejsce wyjazdu będzie podane w trakcie szkolenia.

Studium socjoterapii jest skierowane do wszystkich osób z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym a także nauczycieli. Zapraszamy też studentów panujących pracę z grupą. 

Daje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. 

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi i z młodzieżą, wymagających pomocy socjoterapeutycznej. Otrzymają pakiet gotowych narzędzi i materiałów do pracy. 

  • kwestionariusze do kwalifikacji do grupy 
  • Kwestionariusze do ewaluacji zajęć
  • Karty pracy 
  • Skrypt 
  • Scenariusze zajęć 

Program 

Socjoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego 

Różnice pomiędzy socjoterapią i psychoterapią

Socjoterapia z punktu widzenia podejścia psyghodynamicznego 

Do kogo skierowana jest socjoterapia 

Kwalifikacja dzieci i młodzieży do grupy 

Proces grupowy w socjoterapii 

Zabawy, gry w pracy z grupą

Wykorzystanie rysunku w pracy z grupą 

Trening Umiejętności Społecznych 

Superwizja w pracy socjoterapeuty 

Superwizja dla uczestników jest w programie na każdym zjeździe 

Studium kończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu socjoterapeuty. 

Kadra:

Studium prowadzą praktycy z doświadczeniem w pracy socjoterapeutycznej i psychoterapeutycznej. 

Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta, certyfikowany socjoterapeuta, 

Dominika Kraszewska – psycholog , socjoterapeuta 

Michalina Andrzejewska – socjoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.