Socjoterapia w pigułce – Warszawa 

1 800,00 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Socjoterapia w pigułce – Warszawa 

Kurs kończący się egzaminem i uzyskaniem tytułu socjoterapeuty. Kurs obejmuje cztery zjazdy weekendowe. Na zakończenie wyjazd weekendowy warsztatowy na którym będzie egzamin końcowy. 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu diagnozy i pracy socjoterapeutycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą,  pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, studentów , pracowników świetlic socjoterapeutycznych. 

Program 

 1. Trening interpersonalny 
 2. Wprowadzenie do socjoterapii 
 3. Metody i techniki socjoterapeutyczne 
 4. Socjoterapia a inne formy pracy grupowej
 5. Proces grupowy 
 6. Jak prowadzić zajęcia grupowe – wskazówki dla trenerów
 7. Proces diagnozy dzieci w socjoterapii 
 8. Obraz funkcjonowania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi 
 9. Obraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z depresją 
 10. Zasady kwalifikacji dzieci do grup (wywiad z dzieckiem, wywiad z rodzicem, kwestionariusze, liczebność grup) 
 11. Wykorzystanie Pedagogiki zabawy w socjoterapii 
 12. Artterapia, praca obrazami z wykorzystaniem „Myślenia Wizualnego „
 13. Wykorzystanie rysunku w socjoterapii 
 14. Wykorzystanie bajek w socjoterapii 
 15. Praca z zachowaniami trudnymi, agresywnymi , reagowanie na trudne zachowania w grupie 
 16. Tworzenie scenariuszy zajęć 
 17. Gry, ćwiczenia i zabawy w socjoterapii 

Weekendowy wyjazd szkoleniowy 

 1. Superwizja 
 2. Praca na procesie grupowym 

Harmonogram zjazdów: 

I zjazd: 26-27.09.2020 

II zjazd 10-11.10.2020 

III zjazd 14-15.11.2020 

IV zjazd 12-13.12.2020 

godziny zajęć: sobota 10:00 – 17:00 / niedziela 10:00 -14:00

Szkoleniowy weekend: 

Miejsce: Pustułeczki 37 a 

Koszt: 450zł / zjazd 

Weekend szkoleniowy:8-10.01.2021

Cena:  500zł + zakwaterowanie w ośrodku 

Nowa Słupia willa Czarownica 

Rejestracji na kurs dokonuje się przez zgłoszenie przez stronę internetową i zakup udziału w pierwszym zjeździe poprzez „sklep”. Kolejne płatności dokonuje się po otrzymaniu faktury przelewowej. Płatność musi być dokonana na minimum tydzień przed zjazdem. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty. 

 Uzyskanie dyplomu 

– opłacenie wszystkich zjazdów 

– udział w weekendzie szkoleniowym 

– obecność w wymaganej ilości zajęć (dopuszczalna nieobecność na jednym zjeździe ) 

– zaliczenie egzaminu i pracy pisemnej (opis przypadku grupy) 

Kadra kursu 

Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta, certyfikowany socjoterapeuta , Trener Umiejętności Społecznych

Dominika Kraszewska – psycholog , Trener Umiejętności Społecznych 

Michalina Andrzejewska – psycholog , Trener Umiejętności Społecznych

Paulina Kamińska Diduszko  – psycholog , socjoterapeuta  Trener Umiejętności Społecznych