Psycholog dziecięcy – studium terapii dzieci 2023 (online)

460,00 500,00 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Szkolenie odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Zapraszamy osoby z dyplomem psychologa, lekarza i studentów ostatniego roku psychologii. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy i umiejętności do prowadzenia terapii psychologicznej dzieci.
Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu, który jest potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji do prowadzenia terapii psychologicznej.
Podczas kursu omówimy prowadzenie terapii psychologicznej z małym dzieckiem, dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówimy także pracę z rodzicami.

W skład zajęć wchodzą:

 • Wykłady
 • Opisy przypadków
 • Omawianie kwestionariuszy i kart pracy
 • Praca w grupach

Faktura z odroczonym terminem płatności – prosimy o zapis mailowy z danymi uczestnika oraz płatnika.

Cena jednego zjazdu:
500 zł  – Regularna (całkowity koszt 3000 zł)
460 zł – Studenci – W miejscu „Uwagi” prosimy wpisać numer legitymacji studenckiej. (całkowity koszt 2760 zł)

Każda kolejna płatność powinna zostać dokonana na 3 dni przed zjazdem na rachunek bankowy (dostępny w zakładce kontakt) – brak wpłaty bez wcześniejszego ustalenia będzie skutkować niedopuszczeniem do spotkania online kursu.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Zaliczenie kursu:

 • Praca zaliczeniowa – ułożenie planu terapeutycznego dla dziecka według otrzymanego wcześniej opisu przypadku. Kursanci będą mieli miesiąc do napisania i odesłania pracy.
 • Opłacenie całości kursu – nieobecność nie zwalnia z opłaty.
 • Dopuszcza się jedną nieobecność.

Kurs obejmuje 6 zjazdów, początek w styczniu 2023
14-15.01.2023/ 11-12.02.2023 / 11-12.03.2023 / 1-2.04.2023 / 13-14.05.2023 / 10-11.06.2023

Program:

 • Konsultowanie małego dziecka do terapii, pytania jakie warto zadać rodzicowi
 • Obserwacja dziecka, na co zwrócić uwagę
 • Konsultowanie do terapii dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Diagnoza małego dziecka – prezentacja testów, kwestionariuszy, metod obserwacji
 • Rozwój społeczny dziecka
 • Wczesna diagnoza autyzmu dzieci w wieku od roku do trzech lat
 • Dziecko autystyczne w gabinecie psychologa
 • Terapia dziecka z zaparciami i moczeniem
 • Terapia dzieci lękowych
 • Terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Dziecko z zaburzeniem więzi – praca terapeutyczna
 • Konflikt w rodzinie, rozwód – praca terapeutyczna z dzieckiem
 • Wykorzystanie bajek, zabawy do terapii dziecka
 • Praca z dzieckiem z problemami emocjonalnymi
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem agresywnym
 • Praca z rodzicem – trening umiejętności rodzicielskich, praca z trudnymi, agresywnymi zachowaniami – interwencje rodzicielskie,

Prowadzący:

Joanna Andrzejewska – psychoterapeuta psychodynamiczny. Certyfikowany socjoterapeuta. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Michalina Rojek – socjoterapeuta, diagnosta FAS, terapeuta, w trakcie certyfikacji na Registered Behavior Technician® w Autism Partnership Foundation

Aleksandra Zmuda – psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, prowadzi grupy warsztatowe dla Rodziców.

Uczestnicy otrzymują:
– materiały, kwestionariusze , druki wywiadów, listę polecanej literatury
– certyfikaty (imienne certyfikaty otrzymują uczestnicy, którzy byli obecni na min pięciu z sześciu zjazdów, opłacili wszystkie zjazdy i uzyskali pozytywną ocenę na egzaminie)

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.
O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.