Karty metaforyczne w pomocy psychologiczno-pedagogicznej 15-16.04

599,00 

Kategoria:

Opis

Karty metaforyczne w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psychoterapii i coachingu oraz doskonaleniu kompetencji osobistych

Zapraszamy na dwudniowe (Sobota 9:00 – 17:00 i Niedziela 9:00 – 15:00) autorskie warsztaty z zakresu wspierania pracy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, coachów, przy pomocy metafor wyrażonych w kartach metaforycznych.

Termin: 15 – 16 kwietnia 2023
Miejsce: Warszawa, ul. Niedźwiedzia 4b

Szkolenie ma formę wyłącznie stacjonarną

👉 Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Psychologowie, pedagodzy, coachowie, terapeuci, nauczyciele, studenci kierunków psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkie osoby, które zainteresowane są własnym rozwojem, które przy okazji poznania ciekawej metody pracy, lubią docierać w głąb siebie, poznawać własne predyspozycje, mocne strony, odkrywać rozwiązania, inaczej spojrzeć na komunikację interpersonalną i relacje międzyludzkie, a także szukać wielu sposobów rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

👉 Szkolenie ma charakter wyłącznie praktyczny. W trakcie jednego dnia uczestnicy zostaną zapoznani z 8 taliami kart metaforycznych: OH, Inuk, Cope, Resilio, Tandoo, Habitat, Morena, Roads.
Prowadzący zaprezentuje około 40 ćwiczeń (w tym dodatkowych wariantów) z wykorzystaniem kart w pracy pomocowej z drugim człowiekiem, rozwoju osobistym, samopoznaniu.
Pracując na sobie odkrywamy niezmierzone możliwości wykorzystania kart. Pojawiają się kolejne pomysły, a proces grupowy maksymalizuje kreatywność i pozwala na odkrywanie nowych spojrzeń poprzez doświadczenia osobiste i zawodowe.

👉 Informacje o prowadzącym:

Michał Przybyłowicz

• magister pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie studiów na kierunku psychologia kliniczna, a także słuchacz studium psychoterapii dzieci i młodzieży oraz certyfikacji psychoterapeuty w nurcie PSR/TSR
• trener oświaty, konsultant, ekspert w projektach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego;
• trener w zakresie profilaktyki agresji, cyberprzemocy i uzależnień w Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa;
• ekspert Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, w zakresie profilaktyki problemowej uzależnień oraz współpracy szkoły z rodzinami uczniów;
• specjalista i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania   i agresywnym, indywidualizacji procesów nauczania i wychowania, pracy z uczniem zdolnym, komunikacji interpersonalnej;
• terapeuta oraz diagnosta- specjalista w zakresie systemowej terapii rodzin, par, małżeństw, pedagogicznej terapii problemowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii pedagogicznej w zakresie dysleksji rozwojowej, problematyki uzależnień;
• trener umiejętności społecznych oraz treningu kontroli złości, a także warsztatów w zakresie pracy z dzieckiem                             ze spektrum autyzmu oraz ADHD;
• nauczyciel akademicki- wykładowca przedmiotów pedagogicznych, kursów trenerskich oraz języka migowego;
• wykładowca podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji pedagogicznych w zakresie kreatywności  w nauczaniu, pracy z uczniem zdolnym, metody tutoringu i mentoringu w pracy z uczniem zdolnym;
• realizator i ekspert merytoryczny Rządowego Programu „Bezpieczna+” realizowanego w szkołach w całej Polsce;
• dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej/oddział w Warszawie;
• członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty;
• członek Zespołu Zadaniowego Pedagogiki Szkolnej Polskiej Akademii Nauk;
• swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywał na stanowiskach nauczyciela w klasach 0-3 szkoły podstawowej, wychowawcy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także jako dyrektor szkoły;
• autor ogólnopolskiego programu: „Scrabble w szkole” realizowanego w ponad 4000 szkół w całej Polsce;
• autor programu: „Zabawy językiem migowym czyli kurs języka migowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym                                 i przedszkolnym”;
• współautor programu: Dziecięce muzyKreacje. Program rozwijania kompetencji dzieci poprzez gry i zabawy muzyczno-ruchowe;
• autor programów szkoleniowych dla nauczycieli w obszarach komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami oraz profilaktyki uzależnień;
• autor projektów: Szkoła kreatywnych wychowawców, Szkoła Pozytywnej Atmosfery;
• trener szkoleń dla animatorów, kursów wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży;
• autor programu Szkolny Animator Kultury,
• zwolennik twórczej edukacji, którego motto brzmi: „Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiąza
– niektóre  z nich wymagają jedynie więcej czasu”;
• licencjonowany instruktor Zumba Fitness®Basic1, Basic 2, Zumba Kids&Junior®, Zumba®Gold, Zumba Toning- wykorzystuje taniec m.in.  w nauce komunikacji interpersonalnej, autor programu: Zumba® w komunikacji- dla uczniów oraz nauczycieli (w tym całych rad pedagogicznych);
• dotychczas zrealizował ponad 13 000 godzin szkoleń, warsztatów i wykładów.