Diagnoza i psychoterapia młodzieży – ONLINE 2023/24

650,00 

Kategoria:

Opis

Diagnoza i Psychoterapia Młodzieży – Studium przygotowujące do pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Zmiana formy ze stacjonarnej na online 

Studium przygotowujące do pracy terapeutycznej z nastolatkami i ich rodzicami. Na zajęciach omawiamy techniki pracy z młodzieżą oraz przygotowujemy do pracy warsztatowej z rodzicami.

Cena:
650 zł – za każdy zjazd
480 zł – za każdy zjazd przy zapisie i pierwszej wpłacie do 30.01.2023

Ilość miejsc jest ograniczona.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty. Opłata za kolejny zjazd musi być dokonana na konto do 3 dni przed zjazdem.
Terminy zjazdów:
23-24.09.2023, 28-29.10.2023, 4-5.11.2023, 9-10.12.2023, 13-14.01.2024, 17-18.02.2024
Godziny zajęć: sobota 9:00 – 17:00, niedziela: 9:00 – 14:00.

Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z młodzieżą.
Uczestnicy zdobędą też kwalifikacje do pracy z Rodzicami z zakresu psychoedukacji i prowadzenia grup warsztatowych.
Na szkolenie zapraszamy specjalistów, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z młodzieżą. Studium jest skierowane do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i studentów Szkół Psychoterapeutycznych. Przyjmujemy także studentów ostatniego roku Psychologii / Pedagogiki (w tym wypadku certyfikat wydajemy po uzyskaniu tytułu mgr – po obronie pracy magisterskiej, do naszego egzaminu kończącego można przystąpić na ostatnim zjeździe).
Przy zapisie prosimy o wysłanie skanu dyplomu lub zaświadczenia o udziale w studiach.

Kadra:

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni trenerzy, terapeuci, pracujący terapeutycznie z pacjentami młodzieżowymi.

Joanna Andrzejewska – Kierownik Studium. Psychoterapeuta psychodynamiczny. Certyfikowany socjoterapeuta. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Psychoterapia Dzieci i Młodzieży.

Ewelina Matuła-Rżeńska – psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Aleksandra Zmuda – psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, prowadzi grupy warsztatowe dla Rodziców.

Michalina Rojek – socjoterapeuta, diagnosta FAS, terapeuta, w trakcie certyfikacji na Registered Behavior Technician® w Autism Partnership Foundation.

Paulina Urbanowicz – Psycholog dzieci i młodzieży oraz dorosłych, trener mindfulness i szkoleniowy oraz psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Program zjazdów
Wrzesień:
Psychoterapia nastolatków w kryzysie suicydalnym (Joanna Andrzejewska):
• Nastolatek z depresją – prezentacja objawów, diagnoza, omówienie technik terapeutycznych,
• Pierwszy kontakt terapeutyczny z nastolatkiem w kryzysie suicydalnym,
• Praca terapeutyczna nastolatkiem z myślami samobójczymi, interwencje, kontrakty, kwestionariusze diagnostyczne,
• Praca terapeutyczna z nastolatkiem dokonującym samouszkodzeń, interwencje, kontrakty, kwestionariusze diagnostyczne,
Studium przypadku.
Superwizja 2h.
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach).

Październik:
Praca z Rodzicami: prowadzenie warsztatów dla Rodziców dzieci i młodzieży z ADHD, ZA, Zaburzeniami Zachowania
(Aleksandra Zmuda):
• Omówienie cyklu spotkań z Rodzicami, psychoedukacja, systemy rodzinne, strategie na objawy, zalecenia dla Rodziców, kiedy zalecić: warsztaty, psychoedukacja, terapia rodzinna.
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Listopad:
Praca z nastolatką z zaburzeniami odżywiania rozumienie analityczne i systemowe (Ewelina M.R.):
• anoreksja nervosa – charakterystyka zaburzenia,
• Anoreksja w filmie – warsztat omawiający fragmenty filmów,
• Obraz choroby według pacjentek – warsztat dot. analizy wypowiedzi i wystąpień osób chorujących – dyskusja,
• studium przypadku – warsztaty dla grupy(na każdym zjeździe / warsztacie można pracować z inną częścią np. diagnoza, zalecenia dla rodziny, analiza historii życia pacjentki, mechanizmy obronne, praca z oporem, techniki terapii psychodynamicznej).

Grudzień:
Terapia grupowa (Joanna Andrzejewska )
• założenia teoretyczne, gry i zabawy terapeutyczne (w formie warsztatów).

Mindfulness, wprowadzenie do praktyki – Paulina Urbanowicz:
Warsztaty uważności składają się z części teoretycznej i praktycznej. Zasady praktyki Mindfulness są szczegółowo omawiane i analizowane, aby uczestnicy mogli z łatwością wykorzystać je w praktyce. Każda praktyka kończy się grupową dyskusją, aby głębiej przyjrzeć się zachodzącemu procesowi. Pomieszanie teorii, różnych metod praktykowania oraz ćwiczeń sprawia, że kurs jest urozmaicony i pozwala uczestnikom na szersze doświadczenie technik uważności, co przyczynia się do większego zrozumienia idei Mindfulness.

Styczeń:
Praca z nastolatkiem z dysforią płciową, Indywidualna terapia FAS, zaburzenia więzi, trauma relacyjna (Michalina Rojek):
• teoria zaburzeń,
• techniki pracy na relacji terapeutycznej, terapia zabawą.

Luty:
Nastolatek z nieprawidłowo kształtującą się osobowością (Joanna Andrzejewska):
• Nieprawidłowo kształtująca się osobowość różnice IDC 10 – IDC 11,
• Opis przypadku nastolatka narcystycznego,
• Opis przypadku nastolatka z zachowaniami antyspołecznymi,
• Opis przypadku nastolatka psychotycznego,
• Praca z Rodzicami.
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Warsztaty dla Rodziców w trakcie rozwodu (Joanna Andrzejewska):
• Omówienie pracy warsztatowej z grupą rodziców w trakcie rozwodu. Jak przygotować dziecko do rozwodu rodziców. Omówienie cyklu spotkań z Rodzicami. Warsztaty dla Rodziców nastolatków – jak wspierać samoocenę nastolatka
Moduł będzie zawierać część wykładową i warsztatową (praca w grupach)

Egzamin końcowy, uroczyste zakończenie Studium. Ostatni zjazd zajęcia zakończą się o 16:00

Studium kończy się egzaminem pisemnym – opis przypadku
Uczestnicy otrzymują:
– materiały, kwestionariusze, druki wywiadów.
– certyfikaty (imienne certyfikaty otrzymują uczestnicy, którzy byli obecni na min. 5/6 zjazdów, opłacili wszystkie zjazdy i uzyskali pozytywną ocenę na egzaminie)

Zgłoszenia prosimy dokonywać przez zakup za pośrednictwem sklepu lub przesyłać mailowo biuro@osrodeksukces.pl lub telefonicznie: 22 251 69 25
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.
O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia